Mreža sekretara skupština opština, gradova i gradskih opština

Mreža sekretara skupština opština, gradova i gradskih opština je radno telo koje je osnovano u cilju praćenja primene propisa i razmene znanja i iskustava u izradi i primeni propisa i drugih pravnih akata lokalne samouprave, kao i o organizaciji i funkcionisanju Skupštine lokalne samouprave.

Članovi Mreže su sekretari skupština opština, gradova i gradskih opština.

U okviru svog delokruga Mreža sekretara skupština opština, gradova i gradskih opština:

  • razmatra pitanja konkretne primene propisa i definiše predloge prema Predsedništvu i nadležnim odborima SKGO, za reformu i unapređenje propisa koji se primenjuju na lokalnom nivou;
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika institucionalne podrške, daje predloge i modele u cilju unapređenja formalnog i sadržinskog kvaliteta lokalnih propisa i rada članova Mreže;
  • razmenjuje mišljenja i informacije o primeni propisa i o organizovanju i obavljanju poslova iz nadležnosti Skupštine lokalne samouprave;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže za unapređenje kvaliteta donošenja propisa na lokalnom nivou i rada Skupštine lokalne samouprave;
  • prati i prikuplja informacije ili podatke iz oblasti delokruga Mreže.

Koordinatori Mreže: Maja Stojanović Kerić, šef Odeljenja za pravni sistem lokalne samouprave i Novak Gajić, šef Odeljenja za politički sistem lokalne samouprave