Projekti

Inicijativa za inkluziju faza 3

Stalna konferencija gradova i opština i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), od 2017. godine do januara 2023. sprovodili su projekat „Inicijativa za inkluziju“ u lokalnim sredinama. Projekat je pokrenut sa namerom da podrži zapošljavanje marginalizovanih i teže zapošljivih grupa stanovništva, a posebno Romkinja i Roma. U prethodne tri faze, direktna podrška GIZ-a lokalnim samoupravama iznosila je ukupno nešto manje od 3,5 miliona evra bespovratnih sredstava, a verovatno je najznačajnije da, kao rezultat, oko 800 naših sugrađana ima posao.

Projekat „Inicijativa za inkluziju“ bio je deo šireg programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji podržava nemačko Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj. Program je započeo u oktobru 2018. i predviđeno je da traje do marta 2023.

Trećom fazom projekta pružena je podrška u 10 gradova i opština, a to su: Bač, Bor, Valjevo, Zvezdara, Kula, Mladenovac, Novi Pazar, Novi Sad, Požarevac i Sremska Mitrovica.

Zahvaljujemo se i ostalim partnerima na projektu, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog na svemu što smo do sada zajednički postigli na ovom projektu, a pre svega opštinama i gradovima sa kojima smo sarađivali, na njihovom predanom radu i na ostvarenju planiranih aktivnosti. Ponosni smo postignutim rezultatima, koji pokazuju da Nemačka razvojna saradnja istrajava na pozitivnim, vidljivim i konkretnim promenama u životima onih koji su najranjiviji.

Kontakt osoba: Aleksandar Popović, menadžer projekta aleksandar.popovic@skgo.org