Projekti

Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou

Projekat “Unapređenje kvaliteta i efikasnosti u pružanju usluga na lokalnom nivou” Stalna konferencija gradova i opština realizovala je u periodu od avgusta 2022. godine do septembra 2023. godine, uz podršku Nemačke razvojne saradnje kroz projekat “Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, koji je implementirao GIZ .

Kroz projekat je podržano 11 opština i gradova: Bački Petrovac, Vrbas, Bečej, Plandište, Lajkovac, Požarevac, Kragujevac, Rača, Užice, Leskovac i Medveđa. Povezano je 70 postupaka, od kojih je najveći broj iz oblasti socijalne zaštite i odnosi se na usluge namenjene socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Prema procenama ostvarenih ušteda i troškova, kroz povezivanje ovih postupaka ostvarene su značajne uštede kako za građane tako i za lokalne samouprave, a projekat je podržao i realizaciju 44 treninga, od kojih je polovina u oblasti komunikacija (interne i komunikacije sa strankama).