Projekti

Program EXCHANGE 3

 

 

Program EXCHANGE 3 predstavlja nastavak akcija i mera koje su započete u okviru programa EXCHANGE 1 i EXCHANGE 2 i usmeren je na uvođenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji.

  

  

CILJEVI

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Posebni ciljevi programa razvijeni su na nivou pet komponenti programa:

 1. Komponenta 1: SLOR i SLAP – nastavak podrške opštinama u izradi strategija održivog razvoja (SLOR) i pripremi infrastrukturnih projekata (SLAP informacioni sistem)
 2. Komponenta 2: opštinske finansije – dalja podrškama gradovima i opštinama u procesu unapređenja rada opštinskih finansija i uvođenje programskog (višegodišnjeg) budžetiranja
 3. Komponenta 3: koordinacija i obuke – dalje jačanje uloge SKGO kao koordinatora i organizacija obuka za lokalne samouprave
 4. Komponenta 4: EXCHANGE 3 grant šema – uspešno sprovođenje EXCHANGE 3 grant šeme kroz dva poziva za podnošenje projekata
 5. Komponenta 5: programiranje - podrška procesu programiranja donatorske pomoći u oblasti razvoja lokalnih zajednica.

KORISNICI

 • Direktan korisnik programa EXCHANGE 3 je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
 • Krajnji korisnici su gradovi i opštine u Srbiji i njihovi građani kao korisnici pobošljanih usluga svojih lokalnih samouprava.

U okviru programa je i fond za opštinske projekte u vrednosti od 10.000.000€ (EXCHANGE 3 grant šema), dok je vrednost ugovora sa Stalnom konferencijom gradova i opština 2.000.000€. Projekat će trajati 3 godine, od marta 2010. do marta 2013. godine.

Program EXCHANGE 3 finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

KOMPONENTE

Komponenta 1:  SLOR i SLAP - dalja podrška jedinicama lokalne samouprave u planiranju i sprovođenju strategija održivog razvoja  uključujući opštinsku infrastrukturu. Planirani rezultati:

 1. Metodološki okvir za izradu SLOR-a promovisan na nacionalnom nivou i svi zainteresovani akteri informisani
 2. Razvijeno najmanje 15 novih strategija održivog razvoja
 3. Redovno praćenje procesa planiranja na opštinskom nivou, uključujući pripremu godišnjih preseka stanja, kao i kvalitativnu analizu izrađenih strateških dokumenata
 4. Lokalne vlasti redovno koriste SLAP informativni sistem za razvoj infrastrukturnih projekata
 5. Unapređena koordinacija i promocija procesa programiranja infrastrukturnih projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou

Komponenta 2: Opštinske finansije - dalja podrška jedinicama lokalne samouprave u cilju poboljšanja upravljanja opštinskim finansijama i upoznavanja sa višegodišnjim planiranjem. Planirani rezultati:

 1. SKGO  redovno podržava lokalne vlasti u procesu primene novih zakona u oblasti finansija
 2. SKGO redovno podržava predstavnike lokalnih samouprava u Komisiji za finansiranje lokalnih samouprava
 3. SKGO spremna da podrži opštine u procesu izrade programskih budžeta

Komponenta 3: Koordinacija i implementacija obuka - dalje jačanje uloge SKGO u koordinaciji i realizaciji obuka namenjenih lokalnim samoupravama. Planirani rezultati: 

 1. Realizovana podrška u vidu obuka i opštinskih uslužnih paketa za najmanje 50 lokalnih samouprava u skladu sa identifikovanim potrebama
 2. Unapređen rad mreže poverenika SKGO kroz organizaciju redovnih sastanaka i obuka sa studijskim posetama

Komponenta 4: Podrška u sprovođenju grant šeme Exchange 3 kroz dva poziva za podnošenje predloga projekata. Planirani rezultati:

 1. Dovoljan broj predloga projekata podnet od strane lokalnih samouprava
 2. Dva poziva za podnošenje projekata uspešno sprovedena od strane SKGO
 3. Projekti koji su odabrani za finansiranje su uspešno sprovedeni

Komponenta 5: Podrška u procesu programiranja donatorske pomoći za oblast razvoja lokalnih samouprava. Planirani rezultati:

 1. Razvoj platforme za programiranje pomoći u oblasti dobrog upravljanja i razvoja zajednice koja uključuje probleme, ciljeve, mere i interesne grupe definisane kroz široki konsultativni proces i predstavljena ministarstvima i donatorima
 2. Lokalne vlasti redovno informisane o mogućnostima finansiranja projekata