Projekti

Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvuProjekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditelјstvu“ ima za cilј da razvije i unapredi postojeće javne politike i procedure lokalnih samouprava radi jačanja  sistema podrške roditelјima/staratelјima u prvim godinama odrastanja deteta. Ovaj projekat se realizuje kao deo programa „Podrška podsticajnom roditelјstvu kroz igru“, a koji zajedno sprovode UNICEF, SKGO Konzorcijum institucija i organizacija koji čine Gradski zavod za javno zdravlјe Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije,  Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima kao i institute za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz finansijsku podršku Fondacije LEGO.

Cilј  programa „Podrška podsticajnom roditelјstvu kroz igru“, je da se unapredi kvalitet usluga za decu ranog uzrasta i njihove roditelјe, kroz podršku roditelјima u stvaranju sigurnog okruženja, dobrog zdravlјa, odgajanja u skladu sa potrebama deteta i ranog učenja kroz igru. Programom se pokreću promene na četiri nivoa:

 • roditelјske prakse;
 • institucionalnih i profesionalnih kapaciteta  zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i lokalnih usluga namenjenih pružanju dostupne, kvalitetne i održive podrške roditelјima;
 • javnih politika i propisa;
 • uravnoteženog učešća oba roditelja u podizanju dece i razvoju odnosa roditelјa i deteta od rođenja.

SKGO sprovođenjem projekta „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditelјstvu“ nastoji da kroz aktivno angažovanje u radu sa 33 lokalne samouprave, podrži unapređenje lokalnih javnih politika i propisa i razvoj  institucionalnih i profesionalnih kapaciteta lokalne samouprave i sektora zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite za sprovođenje lokalnih usluga namenjenih pružanju dostupne, kvalitetne i održive podrške roditelјima.

U prvom delu sprovođenja ovog projekta će 6 gradova i opština raditi na uspostavlјanju kvalitetnih politika i inter-sektorskih mehanizama podrške i razvoju podsticajne roditelјske prakse, a potom će novoizgrađeno znanje, iskustvo i dobra praksa iz ovih pilot gradova i opština biti preneti na drugih 27 lokalnih samouprava. 

SKGO će, kao partner na zajedničkom programu pružati podršku izabranim lokalnim samoupravama u unapređivanju sistema podrške roditelјstvu u prvim godinama razvoja deteta, kroz niz povezanih mera kao što su:

 • Uspostavlјanje i funkcionisanje međusektorskog tela za koordinaciju lokalnih javnih politika i usluga u ovoj oblasti;
 • Razvoj lokalnih javnih politika zasnovanih na realnim podacima;
 • Kreiranje novih i jačanje postojećih procedura za sprovođenje javnih usluga podrške roditelјima i ranom razvoju deteta;
 • Mapiranje i izdvajanje adekvatnih budžetskih sredstava za finansiranje usvojenih javnih politika i uspostavlјenih javnih usluga;
 • Objedinjavanje podataka (data collecting) dobijenih od strane relevantnih institucija, a u svrhu povećanja pristupačnosti i kvaliteta međusektorskih usluga za podržavanje roditelјstva tokom ranog razvoja deteta;
 • Izrada i sprovođenje lokalnih komunikacionih strategija i formiranje i osnaživanje lokalnih mreža stručnjaka i roditelјa, u cilјu komunikacije i uklјučivanja zainteresovanih strana u delovanje lokalne samouprave u ovoj oblasti;
 • Jačanje kapaciteta zaposlenih u nadležnim institucijama u lokalnoj zajednici i roditelјa za sprovođenje sveobuhvatne brige o detetu.

Planirano je da tokom sprovođenja projekta od strane UNICEF-a i donatora Lego fondacije, bude obezbeđen i finansijski fond za podršku konkretnim iskazanim potrebama u 33 lokalne samouprave, koje će biti njegov deo.

Sprovođenje projekta je planirano u periodu novembra 2020. godine do marta 2024. godine.

Program sprovodi UNICEF Srbija uz podršku LEGO FONDACIJE u sklopu globalnog programa podrške podsticajnom roditelјstvu kroz igru a koji je uklјučuje rad u pet zemalјa na različitim kontinentima. Program je u Srbiji pokrenut 2019 godine uz podršku tada aktuelnog Kabineta ministarke bez portfelјa zadužene za demograciju i populacionu politiku a u saradnji sa Ministarstvom Zdravlјa, Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja kao i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

UNICEF kao glavne partnere u procesu sprovođenja programa koji se fokusira na jačanja sistema i usluga podrške roditelјstvu i ranom razvoju deteta u 33 srpske lokalne samouprave ubraja: Stalnu konferenciju gradova i opština Beograd, Konzorcijum institucija i organizacija koje podržavaju program podsticajnog roditelјstva kroz igru kao što su Gradski institut za javno zdravlјe Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara u predškolskim ustanovama Srbije, Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima, kao i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.