Projekti

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za javne nabavke

Jula 2023. godine u 14 odabranih lokalnih samouprava pokrenute su aktivnosti na podrške jačanje kapaciteta, veština i znanja u procesu javnih nabavki. Prilagođena podrška biće pružena partnerskim LS koja treba da bude usklađena sa zakonskim okvirom, lokalnim planskim dokumentima, odlukama o budžetu, specifičnim potrebama za unapređenje lokalnih akata i procedura u procesima javnih nabavki. Aktivnosti će se fokusirati na potrebe odabranih LS identifikovane kroz detaljnu analizu koju je sprovedena u prethodnom periodu. 

Očekivani rezultati podrške usmereni su na unapređenje opšteg znanja i veština lokalnih službenika za javne nabavke, unapređenje posebnih relevantnih opštinskih akata, unapređenje dijaloga između LS i institucija na centralnom nivou, širenje najboljih praksi u lokalnim javnim nabavkama uz poseban osvrt na istaknute LS. Očekivani rezultati uključuju aktivnosti koje će učiniti javne nabavke otvorenijim, nediskriminatornim i transparentnijim, kao i povećanje konkurencije, efikasniju javnu potrošnju i poboljšano izvršenje nabavki u odabranim LS. 

Ključni element je rad sa LS motivisanim da usklade svoju praksu sa novim zakonskim zahtevima i da unaprede svoje kapacitete za sprovođenje poštenih i efikasnih nabavki. Tehnička pomoć će biti obezbeđena u 14 LS koje su prethodno odabrane putem prvog otvorenog poziva Projekta unapređenja javnih nabavki u Srbiji: Kragujevac, Zrenjanin, Pirot, Novi Pazar, Zaječar, Vrnjačka Banja, Prijepolje, Ivanjica, Veliko Gradište, Ćuprija, Sjenica, Varvarin, Medveđa i Ćićevac. 

Iako je direktna tehnička podrška ograničena na odabranih 14 LS, rezultati projekta kao što su modeli lokalnih akata, naučene lekcije, preporuke i identifikovane najbolje prakse biće dostupni svim lokalnim samoupravama u Srbiji kroz SKGO i kanale komunikacije u okviru Projekta unapređenja javnih nabavki u Srbiji.

Kontakt osoba: Aleksandar Popović, mejl: aleksandar.popovic@skgo.org