Odbor za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

Odbor SKGO za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport je stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti - obrazovanja (uključujući nadležnosti lokalne samouprave u oblasti predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja, kao i obrazovanja odraslih), kulture (posebno u vezi sa pitanjem prepoznavanja potencijala i vrednovanja kulturnog nasleđa, razvoja kreativnih industrija i unapređenja efikasnosti i kvaliteta ustanova kulture ), omladine (sa naglaskom na unapređenje rada kancelarija za mlade i strateškom planiranju u omladinskoj politici) i sporta (sa osvrtom na stvaranje boljeg i kvalitetnijeg sistema finansiranja sporta, kao i dostupnosti sporta različitim društvenim grupama i međuopštinske saradnje u delokrugu odbora i druga pitanja iz delokruga koje pokriva Odbor.

Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima SKGO, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima SKGO. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje oblasti obrazovanja, kulture, omladine i sporta i inicira pred organima SKGO i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.

Odbor je i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u oblasti delokruga odbora, kao i saradnje SKGO i njenih partnera u tim oblastima.

Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata vezanih za jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretarka Odbora: Maja Knežević Romčević

Predsedava opština Požega

Članovi odbora u mandatu 2023-2025:

Aranđelovac Barajevo-Beograd Bačka Palanka Bosilegrad Vranje
Zrenjanin Knić Kragujevac Kraljevo Lapovo
Leskovac Mali Zvornik Mladenovac-Beograd Palilula-Niš Novi Kneževac
Novi Pazar Novi Sad Prokuplje Subotica Trstenik
Ćuprija Šid