Odbor za komunalne delatnosti i energetiku

Odbor SKGO za komunalne delatnosti i energetiku jeste stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti komunalnih usluga i komunalne energetike i to sa pravnog, organizacionog, ekonomskog i tehničkog aspekta.

Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima SKGO, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima SKGO. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje sistem komunalnih delatnosti i pitanja u vezi sa energetskom efikasnošću, korišćenjem obnovljivih izvora energije i komunalnom energetikom i inicira pred organima SKGO i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.

Odbor je i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u oblastima sistema komunalnih delatnosti i komunalne energetike, kao i saradnje SKGO i njenih partnera u ovim oblastima.

Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata usmerenih na jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretar Odbora: Miodrag Gluščević

Predsedava grad Sremska Mitrovica

Članovi odbora u mandatu 2023-2025:

Aranđelovac Arilje Bačka Palanka Bogatić Boljevac
Bosilegrad Varvarin Vlasotince Žagubica Inđija
Knić Kragujevac Leskovac Pantelej-Niš Novi Pazar
Petrovac na Mlavi Prokuplje Smederevo Subotica Trstenik
Ćuprija Šid