Odbor za zdravlje i socijalnu politiku

Odbor SKGO za zdravlje i socijalnu politiku jeste stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti zdravlja (posebno pitanja kao što su primarna zdravstvena zaštita i javno zdravlje) i lokalne socijalne politike (zapošljavanje, socijalna i dečija zaštita, socijalna inkluzija, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita osoba sa invaliditetom i slično), kao i međuopštinske saradnje u delokrugu odbora i drugih pitanja iz oblasti koje pokriva Odbor.

Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima SKGO, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima SKGO. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje zdravlje i socijalnu politiku i inicira pred organima SKGO i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.

Odbor je i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u ostvarivanju lokalne samouprave, kao i saradnje SKGO i njenih partnera u tom procesu.

Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata vezanih za jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretarka Odbora: Jasmina Tanasić

Predsedava opština Sokobanja

Članovi odbora u mandatu 2023-2025:

Aranđelovac Bosilegrad Varvarin Veliko Gradište Vlasotince
Vrbas Knić Kragujevac Leskovac Mali Zvornik
Niš Novi Pazar Prokuplje Surdulica Temerin
Ćuprija Šid