Dobro upravljanje - Strateški i regulatorni okvir

Strategije

Strategija reforme javne uprave u RS  

Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine

Akcioni plan za sprovođenje Programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2020. do 2022. godine

Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji 

Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023.godinu 

Akcioni plan Poglavlje 23 - PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA

Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine

Strategija_za_rodnu_ravnopravnost_za_period_2021-2030.pdf


Zakoni

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o lokalnim izborima  

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije  

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  

Zakon o budžetskom sistemu  

Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava  

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru  

Zakon o opštem upravnom postupku 

Zakon o javnim agencijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama  

Zakon o inspekcijskom nadzoru  

Zakon o komunalnoj miliciji  

Zakon o elektronskoj upravi  

Zakon o upravnoj inspekciji  

Zakon o matičnim knjigama  

Zakon o glavnom gradu  

Zakon o javnim nabavkama  

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama  

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina  

Zakon o zaštitniku građana  

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina  

Zakon o sprečavanju korupcije 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja  

Zakon o udruženjema  

Zakon o Nacionalnoj Akademiji za javnu upravu  

Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti 

Zakon o centralnom registru stanovništva 

Zakon o rodnoj ravnopravnosti 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije 

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Zakon o registru administrativnih postupaka

Zakon o izmenama i dopunama zakona za sprečavanje korupcije

Zakon o zaštitniku građana


Uredbe

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja

Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama I drugim organizacijama u javnom sektoru

Uredba o ocenjivanju službenika

Uredba o upravnim okruzima  

Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina  

Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine  

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija  

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  

Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave

Uredba o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na tu mrežu

Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave

Uredba o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanja i ukidanja pristupa servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava

Uredba o načinu rada Portala otvorenih podataka

Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa

Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja

Uredba o uslovima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje


Pravilnici

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja  

Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara  

Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru


Uputstva

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga  

Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju