eObuke

Misija Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) je zastupanje interesa lokalne samouprave i podrška njenom razvoju kroz zajedničko delovanje članstva, uz pružanje visokokvalitetnih usluga u skladu sa evropskim standardima, sve sa ciljem da se stvore uslovi za funkcionisanje razvijene i efikasne lokalne samouprave.

Organizacija i sprovođenje različitih formi stručnog usavršavanja predstavlja jedan od ključnih mehanizama SKGO za podršku razvoju moderne, profesionalne i efikasne lokalne samouprave.  Prateći savremene trendove u obrazovanju kao i potrebe lokalnih samouprava, SKGO je 2014. godine uspostavila platformu za e-obuke (obuke na daljinu). Ovakav vid stručnog usavršavanja omogućava uključivanje većeg broja polaznika, prilagođavanje specifičnim potrebama polaznika, kao i mogućnost stručnog usavršavanja “bilo kada, na bilo kom mestu, uz bilo koji ritam učenja”.

Elektronske obuke pokrivaju širok spektar tema koje odgovaraju na potrebe zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama. Programi obuka obuhvataju pitanja iz sistema lokalne samouprave, lokalnog ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, saradnje javnog i privatnog sektora, pristupanja EU, zaštite ljudskih prava, odnosno pitanja koja je tiču dobre uprave na lokalnom nivou u najširem smislu.

Počev od 2019. godine većina elektronskih obuka u organizaciji SKGO su obuke iz Sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji usvaja Vlada RS za svaku godinu. Imajući u vidu da je SKGO akreditovani sprovodilac programa stručnog usavršavanja, svi polaznici koji završe obuku dobijaju elektronske sertifikate i deo su Centralne evidencije Nacionalne akademije za javnu upravu. 

Ovakav način prenošenja iskustava i znanja rezultirao je dobrim odzivom polaznika, budući da je sadržaj prilagođen upravo njihovim potrebama, platforma je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a pritom je optimizovana za pristup na svim mobilnim uređajima. 

Pored zvaničnog, edukativnog karaktera, platforma za onlajn obuke je mesto gde polaznici putem foruma mogu i razmeniti iskustva u radu sa kolegama iz drugih uprava i time znatno unaprediti svoja znanja i kvalitet svog rada.

Pozitivne reakcije obavezuju SKGO da kontinuirano unapređuje ponudu onlajn obuka, kao i samu platformu.


Do sada smo realizovali 15 eObuka na sledeće teme koje je uspešno pohađalo 4500 učesnika:

 • Lokalni ekonomski razvoj
 • Decentralizacija i sistem lokalne samouprave u Srbiji
 • Dobra uprava i rodna ravnopravnost
 • Finansijsko upravljanje I kontrola na lokalnom nivou
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih inspekcijskih službi
 • Azil i migracije
 • Sistem lokalne samouprave i primena principa dobrog upravljanja
 • Dobro upravljanje u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi
 • Dobro upravljanje na lokalnom nivou
 • Sektorski pristup LER-u, akreditovana onlajn obuka
 • Stručno usavršavanje, akreditovana onlajn obuka
 • Dobro upravljanje na lokalnom nivou,  akreditovana onlajn obuka
 • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Obuke i radionice koje organizujemo mogu biti prilagođene različitim  ciljnim grupama ili kombinovane u višednevne obuke, a materijali mogu  biti iskorišćeni kao osnova za dalji rad kako bi se odgovorilo na  posebne potrebe i zahteve učesnika.

Obuke realizuju treneri/eksperti sa višegodišnjim iskustvom u radu sa  lokalnom samoupravom. Bazu trenera i eksperata SKGO trenutno čini preko  150 stručnjaka za različite oblasti funkcionisanja lokalne samouprave.

Pored navedenih obuka u okviru realizacije mnogobrojnih projekata sa  lokalnim i međunarodnim partnerima i donatorskim organizacijama SKGO  učestvuje u realizaciji obuka i iz drugih oblasti od značaja za uspešno  funkcionisanje lokalne samouprave.

Takođe, otvoreni smo za razne druge inicijative i ideje u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih u lokalnoj samoupravi.


Budimo onlajn!


Pristupi platformi SKGO e-Obuke