Vebinari

Stalna konferencija gradova i opština, u sklopu kontinuiranog unapređivanja načina rada i usluga koje pruža svojim članicama, započela je organizaciju vebinara, kao jednog od efikasnih alata za unapređenje komunikacije, znanja i veština učesnika, a budući da je za učešće u njima potrebno samo da korisnik izdvoji vreme i da ima stabilnu internet vezu. Imajući u vidu da su vebinari uz upotrebu modernih komunikacionih tehnologija postali sve popularniji način prenošenja relevantnih informacija, ovakva vrsta događaja predstavlja ekonomičan i efikasan način prenošenja specifičnih znanja iz delokruga rada SKGO.