eObuka SPU i PU

eObuka "Procena uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu i međunarodni standardi zaštite životne sredine i društvenog okruženja" (SPU i PU) pripremljena je sa ciljem da se službenicima i službenicama jedinica lokalne samouprave omogući kontinuirani razvoj kapaciteta, upoznavanje sa postupkom i procedurama procene uticaja na životnu sredinu i međunarodnim standardima zaštite životne sredine i društvenog okruženja. 

Onlajn kurs se realizuje kroz 7 obrazovnih modula. U okviru svakog modula obrađena je jedna tematska celina kroz interaktivne video prezentacije koje prati izlaganje naratora. Trajanje modula je 45 minuta, dok je svaka prezentacija ograničena na 3 do 8 minuta. Na kraju svake prezentacije korisnicima će biti predstavljeni dodatni sadržaji i literatura. Nakon video prezentacije učesnici mogu izvršiti test samoprocene.

eObuku je realizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP).

Prezentacije PU_EIA.zip

Prezentacije_SPU_1-4.zip

Prezentacije_SPU_5-8.zip

Prezentacije_SPU_9-11.zip