Portal za praćenje izvora finansiranja projekata lokalne samouprave

Elektronski Portal za praćenje izvora finansiranja projekata lokalne samouprave je servis razvijen u sklopu pružanja dodatne podrške Stalne konferencije gradova i opština lokalnim samoupravama u pripremi i realizaciji projekata.

Novi servis obuhvata sve javne pozive međunarodnih donatorskih organizacija, kao i republičkih i pokrajinskih fondova koji su dostupni gradovima, opštinama i gradskim opštinama za finansiranje lokalnih projekata.

Servis je besplatan za sve lokalne samouprave u Republici Srbiji. 

U periodu od 21. do 28. aprila 2023. godine Portal je dostupan svim posetiocima sajta SKGO, a nakon navedenog datuma pristup će imati samo registrovani korisnici iz lokalnih samouprava. 

Registrovani korisnici na raspolaganju imaju prilagođenu platformu za pronalaženje konkursa sa ažurnim i aktuelnim sadržajima, putem koje će moći da saznaju više o mogućnostima za prijavu na programe i projekte koji se tiču unapređenja oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave.

Portal za praćenje izvora finansiranja projekata lokalne samouprave razvijen je uz podršku Vlade Švajcarske.


KONTAKT OSOBA ZA REGISTRACIJU KORISNIKA: Boško Nenadović (bosko.nenadovic@skgo.org, 064/870-3371).