Srbija u Evropskim integracijama

Istorijat odnosa Srbije i EU http://www.mei.gov.rs/src/srbija-i-eu/istorijat-odnosa-srbije-i-eu/

Nacionalna tela za pridruživanje EU

Pristupni pregovori

Pregovori o pristupanju su pregovori o uslovima pod kojim država kandidat pristupa Evropskoj uniji i njenim Osnivačkim ugovorima, a koji se nakon završetka pregovora utvrđuju međunarodnim ugovorom između država članica Evropske unije i države kandidata, tzv. Ugovorom o pristupanju. Pregovaranje o pristupanju se odvijalo na različit način, ali suština je ostala ista. Suštinu pregovora predstavlja prihvatanje ciljeva politika i pravnih tekovina Evropske unije od strane države kandidata za članstvo u EU. Temelj pregovora i preduslov za njihovo uspešno okončanje jeste rešenost države kandidata da, ukoliko želi da postane punopravni član EU, mora da prihvati pravne tekovine EU kao deo svog pravnog sistem.

Dokumenta neophodna za pristupne pregovore sa EU http://www.mei.gov.rs/src/dokumenta/nacionalna-dokumenta/dokumenta-neophodna-za-pregovore-sa-eu

Pravna tekovine EU su podeljene u 35 tematskih poglavlja, koji se ujedno smatraju i poglavljima pregovora   http://www.mei.gov.rs/src/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu

Dokumenta

Nacionalna dokumenta za pridruživanje EU http://www.mei.gov.rs/src/dokumenta/nacionalna-dokumenta/

Sporazumi sa EU http://www.mei.gov.rs/src/dokumenta/sporazumi-sa-eu/

IPA dokumentacija   http://www.cfcu.gov.rs/tekst.php?oblast=pfondovi&id=21