Vesti

Održan info dan za prvi poziv za projekte na Urbact IV programu

Info dan za prvi poziv za projekte na URBACT IV programu teritorijalne saradnje održan je onlajn putem 17. januara 2023. godine, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština i Ministarstva za evropske integracije, nacionalna kontakt tačka za program teritorijalne saradnje URBACT IV.

Info dan je za cilj imao da učesnicima približi temu i postupak prijave na Prvi poziv gradovima i opštinama u Srbiji za jednu od podkategorija koju podržava URBACT IV - Mreže za akciono planiranje koji je otvoren 9. januara 2023. godine.

U okviru Info dana, Sanda Šimić, načelnica Odeljenja za prekogranične i transnacionalne programe Ministarstva za evropske integracije predstavila je nove mogućnosti URBACT programa za gradove i opštine, dok je Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije SKGO, upoznala učesnike sa značajem umrežavanja i alatima koje Stalna konferencija gradova i opština koristi kao podršku gradovima i opštinama za razvoj partnerstava sa opštinama iz drugih država, kao i za praćenje izvora finansiranja projekata lokalne samouprave.

U prvom delu, predstavnik URBACT sekretarijata Kristijan Radojčić, službenik za umrežavanje upoznao je učesnike sa uslovima Prvog poziva i pronalaženje partnera. Zatim je Marko Ercegović, savetnik u Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj, kao nacionalnoj URBACT tački, predstavio primenu URBACT programa u praksi, odnosno primere uspešnog učešća hrvatskih opština u programu URBACT. Na kraju, Ivana Davidović, rukovodilac Grupe za transnacionalne programe i makroregionalne strategije, iz Ministarstva za evropske integracije, predstavila je budžetiranje troškova prilikom pripreme projekata za URBACT.

Tema Prvog poziva je učešće u Mrežama za akciono planiranje, koje sastoje od 8 do 10 gradova/opština- partnera svih veličina, koji dolaze iz cele EU uz poštovanje regionalnog balansa. Predvođeni vodećim partnerskim gradom i uz monitoring glavnog URBACT stručnjaka, ad-hoc stručnjacima, na osnovu smernica URBACT sekretarijata I finanijsku podršku EU za pokrivanje aktivnosti razmene, partnerski gradovi i opštine će dve godine zajedno raditi na izazovima urbane politike i razviti lokalni integrisani akcioni plan.

Sve informacije o Prvom pozivu, dokumentacija i info sesije mogu se preuzeti putem linka: https://urbact.eu/get-involved

Lokalne samouprave koje žele da rade na specifičnom urbanom izazovu sa gradovima širom Evrope, mogu se prijaviti i pridružiti se URBACT mreži i zajedno sa drugim gradovima napraviti stvarne promene u svojim zajednicama. Zainteresovanima je na raspolaganju URBACT onlajn alat za pretragu partnera ( https://urbact.eu/partnersearchtool) putem koje mogu:

  • poslati novu ideju za mrežu, kako bi drugi gradovi mogli da vam se obrate
  • pronađu odgovarajuću ideju i partnerstvo (Preporuka je da se filtriraju ideje kako bi se pronašli adekvatne i da se vodi računa o geografskoj ravnoteži).

Prezentacije sa Info dana:

URBACT IV Srbija_17 Jan 2023.pdf

Urbact troskovi ppt rev.pdf

Wooclap rezultati_info dan Srbija_17 Januar.pdf

Lekcije hrvatskih gradova u URBACT III.pdf

Za više informacija možete se obratiti: Aleksandri Vukmirović, šefici Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju (aleksandra.vukmirovic@skgo.org) i Jani Pavlović, šefici Odeljenja za životnu sredinu, komunalne usluge, energetsku efikasnost i vanredne situacije (jana.pavlovic@skgo.org ).