Vesti

Odabrano deset gradova i opština za pakete podrške u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“

Tokom oktobra 2022. godine Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) raspisala je javni poziv za pakete podrške gradovima i opštinama u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske.

U konkursnom periodu koji je trajao do 4. novembra 2022. godine, pristiglo je 39 prijava gradova, opština i gradskih opština za pakete podrške u jednoj od četiri ponuđene tematske oblasti: zaštita životne sredine, lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo, rodna ravnopravnost u smanjenje rizika od katastrofa.

Stručni žiri, sastavljen od predstavnika relevantnih nacionalnih institucija, nezavisnih stručnjaka u datim oblastima i predstavnika SKGO za direktnu podršku odabrao je sledeće lokalne samouprave:

TEMATSKA OBLAST: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE
Paket 1 - Priprema lokalnog plana upravljanja otpadom
Užice, Kula, Nova Varoš
Paket 2 - Cirkularna ekonomija
Kruševac


TEMATSKA OBLAST: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO


ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE
Paket 3 - Podrška ženskom preduzetništvu
Niš, Preševo


TEMATSKA OBLAST: RODNA RAVNOPRAVNOST


ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE
Paket 4 - Rodna ravnopravnost
Vranje, Kanjiža


TEMATSKA OBLAST: SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA


ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE
Paket 5 - Smanjenje rizika od katastrofa
Petrovac na Mlavi, Smederevska Palanka


Nakon uvodnih i pripremnih konsultacija i sastanaka sa predstavnicima izabranih gradova i opština, intenziviranje projektnih aktivnosti planirano je od februara 2023. godine.

Ova vid podrške lokalnim samoupravama obezbeđena je kroz projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ čiji je cilj da stvori uslove da gradovi i opštine u Srbiji postanu efikasniji u pružanju inkluzivnih i kvalitetnijih usluga, uvažavajući principe rodne ravnopravnosti, održivosti, pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i analize zasnovane na dokazima.