Vesti

Generalna skupština NALAS-a održana u Istanbulu

U Istanbulu je u periodu od 13. do 15. marta održana 18. generalna Skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) sa pratećim događajima. Domaćin skupa bila je Unija opština Marmara iz Turske.

U sklopu pratećeg programa, 13. marta organizovan je sastanak Komiteta oficira za vezu NALAS asocijacija članica NALAS na kojem su razmatrani i usvojeni nacrti dokumenata za Skupštinu. Predstavnica SKGO na sastanku u svojstvu oficira za vezu bila je Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Konferencija „Međunarodna razmena o okvirima za upravljanje na više nivoa  - Jačanje uloge lokalnih vlasti u planiranju energije i klime (u okviru projekta EU4 Energy Transition: Covenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) u NALAS-GIZ ORF održana je 14. marta, a skup je otvorio predsedavajući NALAS Goran Cvetanović, predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca. On je poželeo dobrodošlicu učesnicima i ovom prilikom naglasio veliko zadovoljstvo što će NALAS-ov decenijski zagovarački napor konačno rezultirati uspostavljanjem dugogodišnjeg sistema podrške članicama Sporazuma gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj u ispunjavanju obaveza u okviru energetskih i klimatskih ciljeva.

Na poziv organizatora, delegaciju SKGO na ovom skupu pored predsednika SKGO, činili su: Vladimir Mišković, član Veća grada Valjeva, Saša Pešić, pomoćnik gradonačelnika Vranja, Mira Radenović, članica Veća grada Novog Sada.

Nakon ove sesije, Mira Radenović, članica Veća grada Novog Sada učestvovala je u radu radionice RCDN foruma „Unapređenje ljudskih kapaciteta u sektoru voda i sanitacije za zeleniju Jugoistočnu Evropu“.

Teme poput solidarne podrške, prevencije i politike u oblasti prirodnih katastrofa bile su u fokusu 18. generalne Skupštine NALAS održane 15. marta.

Skupštinu je otvorio je predsednik Goran Cvetanović i tom prilikom istakao: „Kada posmatramo sve različite slojeve krize različite prirode koji su se gomilali u poslednjih nekoliko godina, pandemija, ekonomska i socijalna kriza, energetska kriza kao posledica rat u Ukrajini, sve češćih poplava zbog klimatskih promena, da bi kulminirali nedavno razornim zemljotresom epskih razmera u Turskoj, navodi nas na razmišljanje – da li smo spremni da se suočimo sa tako ogromnim i višestrukim izazovima? Imamo li otporne gradove?" Zatim je pozvao gradonačelnike da razmisle i razmene svoja iskustva o tome kako se može poboljšati odgovor na krizu i može li se mobilizirati više solidarnosti u takvim slučajevima.

Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, u svojstvu delegata SKGO, delegatima 18. skupštine obratio se izlaganjem na temu „Otpornost lokalnih vlasti. Odgovor na krize. Solidarna pomoć, prevencija i politike vezane za prirodne katastrofe/zemljotrese", gde je naglasio iskustva srpskih opština u različitim vanrednim stanjima, od poplava do Covid krize i izneo rešenja u pogledu zakonodavnog i institucionalnog okvira, planskih dokumenata i mera koje se primenjuju u vanrednim situacijama na lokalnom nivou u Srbiji.

Na marginama skupa, 14. marta organizovana je svečana večera na poziv Mehmeta Erguna Turana, predsednika istanbulske opštine Fatih sa članovima Predsedništva NALAS-a i generalnim sekretarom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Matju Morijem i predsednikom Veća lokalnih vlasti Kongresa Berndom Veringerom.

Neposredno pre otvaranja Skupštine, organizovan je i radni doručak, a ovom prilikom delegati iz asocijacija lokalnih vlasti imali su priliku da razmene mišljenja sa predstavnicima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, generalnim sekretarom Matju Morijem i Bernd Veringerom, predsednikom Veća lokalnih vlasti.  SKGO je na ovom sastanku predstavljala Aleksandra Vukmirović. Na radnom doručku se razgovaralo o prioritetima Kongresa u narednom periodu i potrebama lokalnih samouprava i asocijacija – članica NALAS-a.

Na Skupštini je izabrano i novo rukovodstvo Mreže, imajući u vidu je Goranu Cvetanoviću, predsedniku SKGO i gradonačelniku Leskovca istekao jednogodišnji mandat na mestu predsedavajućeg, po sistemu rotacije, za predsednika Mreže asocijacija izabran je Mehmet Ergun Turan, predsednik opštine Fatih.