Vesti

Delegacija Republike Srbije na 44. plenarnom zasedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

Delegacija Republike Srbije učestvovala je na 44. plenarnom zasedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koje je održano u periodu od 21. do 23. marta 2023. u Strazburu, Francuska.

Sednicu je 21. marta otvorio predsednik Kongresa Leendert VERBEEK, koji je u obraćanju izrazio žaljenje zbog akta agresije koji još uvek pogađa Ukrajinu posle više od godinu dana. Članovi Kongresa jednoglasno su usvojili Deklaraciju o ratu Ruske Federacije protiv Ukrajine.

Tokom obraćanja, predsednik Verbeek podvukao je značaj Samita šefova država i vlada, koji će biti održan u Rejkjaviku sledećeg maja, jer će to biti prilika za sve države članice Saveta Evrope da reafirmišu svoje ulaganje u ključne vrednosti demokratija, ljudska prava i vladavina prava.

Generalni sekretar Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić istakla je značajnu ulogu Kongresa kao jedne od političkih skupština Saveta Evrope. Takođe, odala je priznanje ključnoj ulozi lokalnih i regionalnih aktera, njihovoj hrabrosti i otpornosti.

Kongres je usvojio 22. marta 2023. Preporuku o „budućnosti Saveta Evrope i ulozi Kongresa u njoj“ (izvestioci Bernd Vohringer (Nemačka, EPP/CCE) i Harald Sonderegger (Austrija, EPP/CCE), odnosno predsednici Veća lokalnih vlasti i Veća regiona),  kao doprinos Samitu Saveta Evrope koji će biti održan u Rejkjaviku 16. i 17. maja. Preporuka poziva šefove država i vlada da izraze svoju podršku ključnoj ulozi lokalne i regionalne demokratije u ugrađivanju demokratskih vrednosti, poštovanju ljudskih prava i vladavine prava i angažovanju građana u demokratskom upravljanju i donošenju odluka na lokalnom nivou. Zajedno sa Parlamentarnom skupštinom, Kongres bi, kao dve političke skupštine izabranih predstavnika u okviru Saveta Evrope, trebalo da svaki u svojim kapacitetima i nadležnostima igra veću ulogu u ispunjavanju mandata Saveta Evrope i deluje kao multiplikator organizacije standarde na svim nivoima upravljanja.

Kongres je usvojio Rezoluciju 491 o verifikaciji akreditiva novih članova, koju je predstavio Gzavije CADORET, Francuska (L, SOC/G/PD) u ime svog saradnika- izvestioca Aleksandre MALETIĆ, Srbija, (R, EPP/CGO). Takođe, usvojen je zapisnik sa 43. zasedanja, a sastav kongresnih komiteta primio je k znanju saopštenje predsednika Kongresa.

Kongres je saslušao izjavu Tinija KOKS-a, predsednika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, i održao debatu sa njim. Kongresu se obratio i Sigurđur Ingi JOHANNSSON, ministar za infrastrukturu, u ime islandskog predsedništva Komiteta ministara, kao i Siofre O’LEARI, predsednica Evropskog suda za ljudska prava nakon čega je usledila debata.

Održana je debata i usvojena Preporuka o lokalizaciji ciljeva održivog razvoja (SDG), koju su predstavili koizvestioci: Gzavijer CADORET, Francuska (L, SOC /G/PD) i Gunn Marit HELGESEN, Norveška (R, EPP/CCE). Ova preporuka je doprinos UN Samitu o COR koji će biti održan u septembru 2023.

Kongres je takođe imao priliku da čuje video poruku Maimunah MOHD SHARIF, izvršnog direktora UN-Habitat-a i izjave Gail MacGREGOR, savetnice, Annandele North Vard Dumfries i Gallovai, portparola CEMR-a za Agendu 2030 i SDGs i Abde DEROUICHE, prefekta Rabata, predsednika Marokanskog udruženja predsednika saveta prefektura i provincija. Kongres je saslušao izjavu Dagura B. EGGERTSSONA, gradonačelnika Rejkjavika (Island), i sa njim su razmenjena mišljenja.

Članovi Kongresa razmatrali su izveštaj o posmatranju lokalnih izbora u Sloveniji, te dva izveštaja o lokalnim i regionalnim izborima u Bosni i Hercegovini i Nemačkoj (Berlin), kao i izveštaj o monitoringu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Rumuniji. Ovi izveštaji su praćeni preporukama upućenim vlastima dotičnih zemalja. Pored toga, na dnevnom redu su bile tematske debate na temu „Regionalne strategije za zaštitu životne sredine“, „Otpornost gradova i regiona u suočavanju sa višestrukim krizama“, „Jake demokratije kroz angažovanje mladih na lokalnom nivou“ i „Direktan izbor gradonačelnici“ kao i debata pod naslovom „Da li su regionalni interesi dovoljno zastupljeni kroz drugi dom parlamenata?“.

Sastanci političkih grupa Kongresa održani su 20. marta, a 21. sastanci tematskih komiteta.

Na 44. zasedanju, sastancima političkih grupa i komiteta, Delegacija Republike Srbije učestvovala je u sledećem sastavu: Jelena Trifunović, šef Delegacije - odbornica Opština Svrljig, Robert Fejstamer, član - predsednik Opština Kanjiža, Dušica Davidović, član - zamenica gradonačelnice Niša, Vuk Mirčetić, član - član Gradskog veća i Aleksandra Maletić, član - potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

 Više informacija na vebsajtu Kongresa https://www.coe.int/en/web/congress/44th-session