Vesti

Završena serija vebinara o radu portala eTurista

Tokom maja 2023. godine održano je četiri vebinara na temu ,,Rad na portalu eTurista“ (19., 23., 26., i 30. maja 2023. godine) u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština. Vebinari su realizovani sa ciljem unapređenja znanja predstavnika jedinica lokalnih samouprava u oblasti ugostitelјstva, razjašnjavanja najčešćih dilema i izazova koji se javljaju u radu, kao i praktičnog prikaza rada na portalu eTurista. 

Na vebinarima je učestvovalo ukupno 174 predstavnika iz 103 jedinice lokalne samouprave, kao i predstavnici Ministarstva turizma i omladine i Stalne konferencije gradova i opština.  Predstavnici lokalnih samouprava bili su, pre svega, glavni obrađivači i obrađivači koji učestvuju u postupku kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, predstavnici lokalnih turističkih organizacija i turistički inspektori. Kroz tri prezentacije učesnici su upoznati sa pravnim okvirom poverenih poslova JLS u oblasti ugostiteljstva i predstavljen je rad na portalu iz korisničkih uloga glavni obrađivač i obrađivač JLS, turistički inspektor, lokalna turistička organizacija i ugostitelj  u cilju upoznavanja sa svim funkcionalnostima portala eTurista. Takodje, značajan aspekt sva četiri vebinara bila je i razmena iskustava, kao i izazova sa kojima se predstavnici jedinica lokalnih samouprava susreću tokom rada na portalu. Predstavnici Ministarstva turizma i omladine su pružili praktična rešenja za prevazilaženje izazova koji se javljaju prilikom obavljanja poverenih poslova u oblasti ugostiteljstva, kao i samog rada na portalu. Učesnici su takođe upoznati sa planiranim izmenama i unapređenjima postojećih funkcionalnosti.

Ove aktivnosti realizovane su u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koju podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.