Vesti

51. SKUPŠTINA SKGO – IZBORI ZA ORGANE SKGO

Na Devetoj, elektronskoj sednici, održanoj 28-29. septembra 2023. godine u Beogradu, Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) donelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Predsedništva SKGO i članove Nadzornog odbora SKGO, predsednika SKGO, predsednika Nadzornog odbora i predsednika odbora SKGO i utvrđivanju članica koje imaju garantovano mesto u Predsedništvu SKGO. Izbori će se održati 29. novembra 2023. godine, u Beogradu, na 51. skupštini SKGO.

U skladu sa ovom Odlukom, kandidatura se može istaći за sledeće funkcije u SKGO:

  • za članstvo u Predsedništvu,
  • za predsednika,
  • za predsednike odbora,
  • za članstvo u Nadzornom odboru  i
  • za predsednika Nadzornog odbora.

Kao nosilac mandata za funkcije u SKGO, član SKGO – grad, opština, gradska opština može istaći samo sopstvenu kandidaturu.

Postupak kandidovanja za funkcije u SKGO će biti sproveden elektronski. Za potrebe kandidovanja potrebno je da preuzmete i instalirate program SKGO E-IZBORI sa sledeće adrese:

http://e-izbori.skgo.org/downloads/ekandidatura_skgo_v1.0.11.msi

Uputstvo za korišćenje programa SKGO E-IZBORI za prijavu kandidatura možete preuzeti OVDE>>> 

Program SKGO E-IZBORI se pokreće sa korisničkim imenom i lozinkom koji su dostavljeni u posebnom mejlu na gradonačelnika/predsednika opštine. Ukoliko parametri za pristup programu nisu dobijeni, možete kontaktirati sekretarku Izborne komisije SKGO, Klaru Danilović, elektronskom poštom na adresu: klara.danilovic@skgo.org ili eizbori@skgo.org , ili telefonom: 064/870-3310.

Po pravilu, prijava za kandidovanje potpisuje se elektronskim potpisom predsednika opštine/gradonačelnika odnosno njegovog zamenika, a po potrebi prijavu može potpisati elektronskim potpisom i načelnik uprave. Rok za dostavljanje prijave za kandidovanje je 3. novembar 2023. godine. 

Za preuzimanje (linkovano):

Odluka Predsedništva SKGO o raspisivanju izbora za organe SKGO na 51. skupštini SKGO

Odluka o načinu i pravilima za izbor organa SKGO

ODLUKA o raspisivanju izbora za organe SKGO_preciscen tekst_2023.pdf

ODLUKA o nacinu i pravilima za izbor u organe SKGO >>>