Vesti

Softversko rešenje eAgrar osnovna tema Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Trinaesti sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj održan je 3. oktobra 2023. godine uz učešće 135 predstavnika JLS iz 68 LS, kao i predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV), drugih organizacija i projekata. Ovu aktivnost Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je realizovala u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

„Prosperitet lokalnih ruralnih zajednica je izuzetno važan u cilju unapređenja kvaliteta života i smanjenja siromaštva, a kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti, podsticaje, infrastrukturu, različite sadržaje i usluge“, istakao je Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO i podsetio da će kroz IPARD 3 Program biti akreditovana mera koja se odnosi na ruralnu javnu infrastrukturu i da je potrebno u potpunosti i na vreme pripremiti UAP i JLS za primenu PRAG pravila, kako bi se realizovali kvalitetni projekti u definisanim rokovima.

Ivana Popović, državna sekretarka u MPŠV istakla je da je centralna tema i prioritet Ministarstva primena softverskog rešenja eAgrar i dodala da agrarni budžet nikada nije bio veći. Osvrćući se na strateška dokumenta, navela je da je u pripremi nova Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U nastavku skupa usledile su prezentacije predavača čija su izlaganja bila veoma važna u kontekstu teme skupa. Prva prezentacija je izazvala najveće interesovanje i pitanja naših članica. Koleginice iz Uprave za agrarna plaćanja dale su pregled informacionog sistema eAgrar koji je uveden u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa i izmene podataka u RPG, kao i odobravanja i isplate subvencija u poljoprivredi, a nakon prezentacije su usledila pitanja LS koja su se odnosila na komasaciju, pasivni status, delimična rešenja i postupanje po tom osnovu, komunikaciju sa UAP itd.

Dragana Drobnjak iz Sektora za agrarnu politiku je kroz prezentaciju ukazala da Zelena agenda obuhvata pet oblasti: Akciju za klimu, cirkularnu ekonomiju, borbu protiv zagađenja vode, vazduha i zemljišta, proizvodnju zdrave hrane i biodiverzitet. Predstavljeni su i instrumenti za realizaciju aktivnosti iz ovih pet oblasti i mere koje će kroz akreditaciju u IPARD programu biti u istoj funkciji jer je cilj da do 2050. godine Evropa bude ekološki neutralni kontinent.

Usledili su primeri dobre prakse gradova Šapca i Valjeva u oblasti kreiranje i realizaciji lokalnih programa kroz mere koje doprinose unapređenju ruralnog razvoja, a pre toga je Ljiljana Simić iz Sektora za ruralni razvoj predstavila je zakonodavni okvir za programe, neophodnost pozivanje na nacionalna strateška dokumenta, razgraničenje mera, rad Platforme i njene mogućnosti za analitiku, broj programa i planirana/realizovana sredstva kroz godine i njihov efekat. Ekspert Jelena Čubrilo Vranac predstavila je i FAO projekat „Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na klimatske promene“ uz osvrt na mere i investicije koje se tiču ove teme i budućih aktivnosti u oblasti uspostavljanja demonstracionih parcela za praktičnu primenu mera.

Na kraju skupa ekspert Slobodan Živanović je prezentovao GIZ projekat „Perspektiva za mlade u ruralnim područjima u Srbiji – mogućnosti podrške gradovima i opštinama“ sa fokusom na razvoj preduzetništva i prilika za ostvarivanje dohotka u agro turizmu. JLS će podrška biti pružena u pripremi lokalnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Na sastanku je pokrenuta inicijativa da se unapredi komunikacija i saradnja JLS i Uprave za agrarna plaćanja a prvi korak u tom pravcu je organizacija radionica na temu primene eAgrara kako bi se otklonilo što više nejasnoća u primeni samog sistema, naročito oko same digitalizacije dokumenata i elektronskog potpisivanja ali i podnošenja zahteva/dopune predmeta, kao i mnogih drugih aspekata.