Vesti

Sastanak Političkog komiteta CEMR u Pragu

Sastanak Političkog komiteta Saveta evropskih opština i regiona (CEMR) održava se u Pragu 6. i 7. decembra 2023. godine. Domaćin skupa je Savez gradova i opština Češke Republike (SMO ČR), a događaj se održava istorijskom zdanju Gradske kuće.

Sastanci Političkog komiteta su jedan od najvažnijih događaja u godišnjem kalendaru CEMR-a, nudeći platformu za konstruktivan dijalog, zajedničko donošenje odluka i strateško planiranje među lokalnim i regionalnim izabranim predstavnicima. Rad Komiteta počeo je uvodnim obraćanjem gospođe Gunn Marit Helgesen, predsednice CEMR-a, Ričarda Vereša, potpredsednika CEMR-a i izvršnog člana SMO ČR i gradonačelnik šleske Ostrave i Bohuslava Svobode, gradonačelnika Praga i počasnog predsednika SMO ČR.

Tema tekućeg zasedanja Političkog komiteta tiče se uticaja politika Evropske unije koje se odnose na klimu, energiju i zelenu tranziciju, sa posebnim osvrtom na uticaj EU Zelenog Plana (EU Green Deal) na lokalni i regionalni nivo vlasti. Takođe, 07. decembra 2024. godine potpisana je Praška deklaracija Političkog komiteta CEMR koja ukazuje na suštinsku ulogu lokalnih i regionalni vlasti u otklanjanju brojnih društvenih, ekonomskih i klimatskih izazova, te neophodnost dodatnog uključivanja gradova i regiona i razmatranja njihovih stavova u procesu donošenja odluka koje utiču na lokalne zajednice, kako na evropskom, tako i na nacionalnom nivou.

U radu Političkog komiteta CEMR učestvuje preko 170 izabranih predstavnika lokalnih samouprava iz 60 asocijacija regionalnih i lokalnih vlasti članica CEMR, odnosno iz 40 država Evrope, među kojima je i Srbija koju predstavlja Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Tokom skupa, najavljeno je da će se u saradnji sa SKGO sledeći sastanak Političkog komiteta održati u Beogradu sredinom juna 2024. godine.