Vesti

Javni poziv - "Prestonica kulture Srbije 2025"

Ministarstvo kulture Republike Srbije objavilo je javni poziv za učešće u programu Prestonica kulture Srbije 2025.  Predmet programa je podsticanje ravnomernog lokalnog razvoja jedinica  lokalne samouprave (JLS) kroz podršku godišnjem programu  infrastrukturnih i kulturnih aktivnosti i podsticanje decentralizacije  kulture, s ciljem kreiranja jedinstvenog kulturnog identiteta.

U okviru Programa Prestonica kulture Srbije,  Ministarstvo kulture Republike Srbije pruža podršku JLS, odnosno  gradu/opštini ili grupi podnosilaca koji će odrediti među sobom nosioca  projekta, da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima  registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima,  saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u  kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi, ojačaju kulturnu  infrastrukturu, kulturnu produkciju, obogate kulturnu ponudu i da se u  godini titule predstave jedinstvenim kulturnim i umetničkim programom.

Izabrane  JLS poneće titulu – Prestonica kulture Srbije, koja će im omogućiti da  budu prepoznate kao relevantni nacionalni centar razvoja kulture i na  taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i  Evrope.

Rok za prijavu je 14.01.2024. godine. 

Prijave se podnose popunjavanjem upitnika koji se preuzima na sajtu Ministarstva kulture ( https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/655473166c606).

Više  informacija o konkursu mogu se pronaći na sajtu Ministarstva kulture, a  za sva pitanja u vezi sa postupkom apliciranja na JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE  U PROGRAMU PRESTONICA KULTURE SRBIJE 2025 može se poslati upit na mejl:  prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs.