Vesti

U programu Kreativna Evropa otvoreno 17 konkursnih poziva

Trenutno je otvoreno 17 konkursnih poziva u okviru programa Kreativna Evropa, koji su namenjeni akterima u domenu kulture i kreativnih industrija u Srbiji.

Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije kojim se pruža finansijska podrška ustanovama i organizacijama u polju kulture kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i nasleđe, te unapređivale kompetitivnost i ekonomski potencijal kulturnih, a naročito audiovizuelnih delatnosti.

Za više informacija o konkursima, posetite sajt Deska Kreativna Evropa: http://www.kreativnaevropa.rs/vesti-i-dogadjaji/kultura/225484/kreativna-evropa-trenutno-ima-17-otvorenih-konkursnih-poziva--informisite-se-i-prijavite.html