Vesti

Podrška podsticajnom roditeljstvu u 34 lokalne samouprave

Sa ciljem osnaživanja roditelja i obezbeđivanja okruženja koje utiče na razvoj, dobrobit i zdravlje dece, pri tome imajući u vidu suštinsku važnost institucionalne i međusektorske podrške koju profesionalci i stručnjaci pružaju roditeljima sa malom decom, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je uz podršku UNICEF-a realizovala projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditelјstvu“. Aktivnosti realizovane kroz ovaj projekat bile su usmerene na unapređenje usluga i programa podrške roditeljstvu i ranom razvoju, kroz jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za međusektorsku saradnju u obezbeđivanju kontinuiteta, kvaliteta i dostupnosti usluga podrške roditeljstvu.

SKGO je ovim projektom podržala unapređenje lokalnih javnih politika i propisa, i razvijanje institucionalnih i profesionalnih kapaciteta lokalnih samouprava i sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Projekat je sproveden u čak dvadeset odsto opština u Srbiji (ukupno 34 opštine), a usluge i mere pružene u cilju poboljšanja položaja dece i ranog razvoja dece i poboljšanja položaja roditelja obuhvatile su više od 60.000 porodica u Srbiji, domova zdravlja, predškolskih ustanova i pružalaca usluga socijalne zaštite. Više od 1.000 praktičara ranog razvoja dece širom zemlje podržano je u uvođenju inovativne prakse, čime je program podrške roditeljstvu postao ključni segment usluga koje se pružaju na lokalu tokom ranog razvoja deteta, a posebno kada u razvoju postoje poteškoće i kada je taj period od izuzetnog značaja za prepoznavanje smetnji i pružanje adekvatnih tretmana.

U prvoj fazi realizacije ovog projekta, 5 gradova i opština (Bor, Vranje, Kragujevac, Novi Pazar, Novi Sad) radilo je na uspostavlјanju kvalitetnih politika i inter-sektorskih mehanizama podrške i razvoju podsticajne roditelјske prakse. Potom su novoizgrađeno znanje, iskustvo i dobra praksa iz pilot gradova i opština preneti na novih 29 lokalnih samouprava (Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bela Palanka, Boljevac, Veliko Gradište, Vladimirci, Vrbas, Vršac, Žabalj, Zemun – Beograd, Zrenjanin, Inđija, Kikinda, Knić, Kraljevo, Kruševac, Loznica, Mionica, Nova Varoš, Palilula – Beograd, Prijepolje, Raška, Svilajnac, Svrljig, Sjenica, Stara Pazova, Temerin, Titel i Ćuprija).

Implementacija projektnih aktivnosti započeta je 2020. godine, a do 2024. godine lokalnim samoupravama obezbeđen je i finansijski fond, odnosno donacija opreme koja je u prvoj fazi implementacije projekta bila u vrednosti od 6.000, a u drugoj fazi 3.000 dolara po lokalnoj samoupravi. Donirana oprema je zatim preusmerena na ustanove iz oblasti zdravlja, socijalne zaštite i obrazovanja, kao i na razvojna savetovališta i novootvorene skole roditeljstva. Na taj način su predškolskim ustanovama obezbeđena didaktička sredstva, igračke i tehnička oprema, a domovi zdravlja, objekti centara za socijalni rad, razvojna savetovališta i novootvorene skole roditeljstva opremljeni su materijalima i opremom, čime su unapređeni uslovi boravka dece, podrška roditeljstvu i ranom razvoju dece.

Povodom donirane opreme, Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, objasnio je da je donacija samo mali deo projekta, a fokus je na integrisanju institucija u lokalnoj samoupravi, koje se bave pitanjem ranog razvoja dece i roditeljstva. „Ove lokalne samouprave su uspele da stvore uslove za programiranje mera u lokalnim budžetima usmerenih na podršku deci i roditeljima u najranijim godinama, kako kroz esencijalne usluge zdravstvene zaštite, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, socijalne zaštite, tako i kroz mobilizaciju zajednice“, objasnio je Tarbuk i istakao da će 34 lokalnih samouprava u godini nakon završetka projekta izdvojiti više od 100 miliona dinara za mere planirane u ovu svrhu. Pri tome je naglasio ključnu ulogu lokalne samouprave, jer je ona ta koja treba da definiše lokalne politike u ovoj oblasti i da ih finansira, bude nosilac koordinacije različitih lokalnih institucija i da brine o dobrobiti svoje lokalne zajednice, uključujući i roditelje i najmlađe sugrađane.

Pomoćnica predsednika opštine Ćuprija, Jadranka Đorđević potvrdila je da je opština Ćuprija u budžetu opredelila sredstva za nastavak projekta i da će roditeljima biti omogućeno, da sa decom, daju predloge kakve bi aktivnosti mogle da se sprovedu. „Vredna IT oprema i didaktička sredstva koje je opština Ćuprija dobila, unaprediće rad Razvojnog savetovališta u Domu zdravlja. Slogan pod kojim će naše savetovalište od sada raditi, sadrži sve ono na čemu se zasniva rast i razvoj deteta, u čemu je zapravo snaga porodice, a to je – Snaga je u pojedincu, snaga je u porodici. Naš tim stručnjaka biće dostupan za sva pitanja i savete roditeljima“, objasnila je Ivana Nikolić, glavna sestra Doma zdravlja Ćuprija.

Tatjana Radović Tadić, patronažna sestra Doma zdravlja u opštini Vrbas, istakla je tri nove usluge koje su proistakle iz projekta – uslugu porodičnog saradnika u Centru za socijalni rad, Školicu ranog razvoja u Predškolskoj ustanovi, i Školicu roditeljstva u Domu zdravlja. „Teme koje obrađujemo u Školi za trudnice, prilagodili smo u skladu sa naučenim na projektu i uveli u rad nove stručnjake poput psihologa, pedagoga, pedijatra i pedijatrijske sestre. Očevi će sada imati priliku da bolje i aktivnije učestvuju u radu i pronađu svoje mesto u brizi i nezi beba, a bebe i deca će biti zadovoljniji, imaće bolju povezanost sa roditeljima, za dobrobit cele zajednice“, izjavila je Radović Tadić.

Kroz projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditelјstvu“, Mesecu roditeljstva, koji UNICEF u Srbiji obeležava svakog juna, pridružilo se i 34 gradova i opština, kako bi se skrenula pažnja na to da je osnovni preduslov za kvalitetnu brigu o deci zapravo briga o roditeljima. Mesec roditeljstva je u okviru projekta obeležen pod sloganom „Razigrano roditeljstvo“, te su u lokalnim samoupravama širom Srbije realizovane različite aktivnosti koje su okupile mališane, njihove roditelje i vaspitače, kako bi se ukazalo na važnost ulaganja u snagu roditelja i osigurao najbolji početak za svako dete. Pokrenute su besplatne multisektorske škole roditeljstva u čiji rad su uključeni pedijatri, ginekolozi, stomatolozi, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i patronažne sestre. Organizovane su i prve radionice za trudnice, čiji je cilj psihofizička priprema trudnica za porođaj, dok su sa njima na predavanjima bili i budući očevi. Takođe, u gradovima i opštinama su po prvi put organizovani i Sajmovi roditeljstva na kojima su stručnjaci iz različitih oblasti pružali podršku roditeljima, kako bi deca imala zdravije i srećnije detinjstvo.

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditelјstvu“ realizovan je kao deo programa „Podrška podsticajnom roditelјstvu kroz igru“, koji zajedno sprovode UNICEF, SKGO, Konzorcijum institucija i organizacija koji čine Gradski zavod za javno zdravlјe Beograd, Republički institut za socijalnu zaštitu, Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima, kao i Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz finansijsku podršku Fondacije LEGO.