Vesti

Akreditovana obuka - vebinar za EU Program CERV

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu akreditovanu obuku na temu „Povezivanje lokalnih zajednica na nivou Evropske unije kroz međunarodne projekte – Program Građani, jednakost, prava i vrednosti“ (eng. CERV Citizens, Equality, Rights and Values).

Dvodnevna akreditovana obuka održaće se u formi vebinara 13. i 14. marta 2024. godine, sa početkom u 10 časova.

Tokom obuke biće predstavljen CERV program koji ima za cilj da zaštiti i promoviše prava i vrednosti Evropske Unije kako bi se podržao dalji razvoj otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i inkluzivnih društava zasnovanih na vladavini prava. Pored predstavljanja ciljeva, strukture i prioriteta CERV programa, obuka će obuhvatiti i praktičan rad na razradi projektnih ideja, te pripremu predloga projekata za prijavu u okviru otvorenih javih poziva CERV programa. Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa pravilima i procedurama za podnošenjem aplikacija putem onlajn platforme EU komisije i prijavnim obrascem. Obuka je deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja, a nakon uspešno savladanog testa znanja, polaznci dobijaju sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Prijava učešća u vebinaru vrši se putem LMS platforme Nacionalne akademije za javnu upravu u delu „Obuke uživo i vebinari“: https://lms.napa.gov.rs/

Postojeći korisnici se loguju na LMS sa mejl adresom i lozinkom koju resetuju opcijom „Zaboravljena lozinka“, a novi korisnici se prethodno registruju klikom na dugme „Registracija“ u gornjem desnom uglu – Uputstvo za prijavljivanje

Obuku na pomenutoj platformi možete pronaći putem linka: 13-14. mart Povezivanje lokalnih zajednica na nivou evropske unije kroz međunarodne projekte – program građaniravnopravnostprava i vrednosti.

Prijavu učešća je potrebno izvršiti najkasnije do utorka, 12. marta 2024. godine u 12.00 časova.

Nakon tog roka svim prijavljenim učesnicima će biti poslat ZOOM link za pristup vebinaru. NAPOMENA: Broj mesta je ograničen.

Za više informacija o obuci kontakt osoba je Andrea Gudurić Janjušević, savetnica za evropske integracije i međunarodnu saradnju: andrea.guduric@skgo.org

Dnevni red - OBUKA ZA EU CERV PROGRAM-SKGO