Vesti

Izabrane lokalne samouprave za novi ciklus podrške u oblastima životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja, rodne ravnopravnosti i smanjenja rizika od katastrofa

Javni poziv SKGO za pakete podrške bio je raspisan 8. novembra 2023. godine, na koji su, zaključno sa 25. januarom ove godine, mogli da se prijave gradovi, opštine i gradske opštine u Srbiji. U konkursnom periodu, na adresu SKGO stigle su 22 prijave za pakete podrške u jednoj od četiri ponuđene tematske oblasti: zaštita životne sredine, lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo, rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa.

Opsežnu evaluaciju i selekciju lokalnih samouprava izvršio je stručni žiri koji su činili  predstavnici nacionalnih institucija, nezavisni stručnjaci u datim oblastima i predstavnici SKGO. Žiri je za direktnu podršku (pakete podrške) odabrao sledeće lokalne samouprave:


Tematska oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE
Paket 1 
Plan održive urbane mobilnosti
Grad Vranje 
Opština Bajina Bašta 
Opština Svilajnac  
Paket 2
Zaštita kvaliteta vazduha
Opština Priboj 

Tematska oblast: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO


ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE
Paket 3 
Podrška ženskom preduzetništvu
Grad Zrenjanin
Opština Žagubica

Tematska oblast: RODNA RAVNOPRAVNOST


ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE
Paket 4
Rodna ravnopravnost
 
Opština Vrnjačka Banja 
Opština Vrbas

Tematska oblast: SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA


ODABRANE LOKALNE SAMOUPRAVE
Paket 5
Smanjenje rizika od katastrofa
 
Opština Kanjiža
Paket 6 
Smanjenje rizika od katastrofa – Podrška grupi opština koje pripadaju jednom slivu - međuopštinska saradnja
Sliv Zapadne Morave 


Podrška lokalnim samoupravama obezbeđena je kroz projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji finansira Vlada Švedske. Cilj ovog projekta je da stvori uslove da gradovi i opštine u Srbiji postanu efikasniji u pružanju inkluzivnih i kvalitetnijih usluga, uvažavajući principe rodne ravnopravnosti, održivosti, pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i analize zasnovane na dokazima.