Vesti

Završen ciklus obuka za kapitalno budžetiranje u lokalnim samoupravama

Ciklus akreditovanih regionalnih obuka pod nazivom „Kapitalno budžetiranje u lokalnim samoupravama“ završen je vebinarom održanim 13. marta 2024. godine. Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizaciju akreditovanih obuka započela je u februaru, te su regionalne obuke održane u Beogradu, Vrnjačkoj Banji, Nišu i Novom Sadu. Sprovedeno je ukupno 8 jednodnevnih obuka, u kojima je učestvovalo više od 150 zaposlenih u 52 jedinice lokalne samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem kapitalnih projekata, kao i njihovim uključivanjem u budžet lokalne samouprave.

Obuka „Kapitalno budžetiranje u lokalnim samoupravama“ obavljena je po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2024. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2024. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Kapitalno budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave", polaznici su upoznati sa zakonodavnim okvirom i alatima za proces predlaganja, rangiranja, ocenjivanja i selekcije kapitalnih projekata. Pored toga, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa alatima za praćenje i izveštavanje o realizaciji kapitalnih projekata.

Obuke na temu „Kapitalno budžetiranje u jedinicama lokalne samouprave“ realizovane su u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike.