Vesti

Sticanje poverenja građana poštovanjem etičkih standarda

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu”, koji podržava Vlada Švajcarske, organizovala je regionalne prezentacije Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave u Vrnjačkoj Banji (13. marta) i Zrenjaninu (14. marta). Događaji su bili prilika da se odbornici skupština gradova i opština, kao i ostali funkcioneri lokalnih samouprava upoznaju sa odredbama Etičkog kodeksa, koji predstavljaju skup etičkih principa koji treba da ih usmerava u delovanju i ponašanju. Učesnici prezentacija su upoznati i sa obukom koju u ovoj oblasti sprovodi SKGO, sa modelima akata za usvajanje i primenu Kodeksa, kao i sa „Vodičem za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave”.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO naglasio je da je Kodeks usklađen sa načelima Evropskog kodeksa postupanja za politički integritet izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika, koji je izradio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope.

„Tema etike i integriteta nosilaca javnih funkcija zauzela je veoma važno i noseće mesto u Programu za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine. Ovaj Kodeks, sa svojih 12 načela, daje nam strukturu i orijentaciju za suočavanje sa etičkim izazovima. On je stoga orijentir i nama, za sve aktivnosti Stalne konferencije na promovisanju i primeni etike javne službe, kao i na jačanju kapaciteta naših članica – gradova, opština i gradskih opština”, izjavio je generalni sekretar SKGO.

„Kroz poštovanje etičkih standarda, mi gradimo poverenje građana u naše institucije i doprinosimo održivom razvoju naše zajednice. Upravo zato je važno da budemo svesni svoje uloge kao javnih službenika i da svoj rad usmeravamo ka ostvarivanju opšteg dobra”, izjavio je zamenik predsednika opštine Vrnjačka Banja Ivan Džatić. On je podsetio da je Opština Vrnjačka Banja, kao odgovorna lokalna samouprava, još 2005. godine usvojila prvi Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave i Kodeks ponašanja zaposlenih u opštinskoj upravi i javnim službama.

„Organi naše opštine će u narednom periodu, u skladu sa instrukcijama SKGO, usvojiti i novi Etički kodeks funkcionera, a verujem da će to učiniti i skupštine drugih gradova i opština”, dodao je Džatić.

Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina pozdravio je okupljene istakavši zadovoljstvo što je ovaj grad  domaćin skupa, ali i konstatacije da je Zrenjanin po broju radionica i aktivnosti koje se organizuju u okviru SKGO u samom vrhu.

„Drago mi što danas možemo da čujemo ono što nas očekuje u narednom periodu u vezi ove značajne teme i želim da podsetim da je Zrenjanin u svojstvu člana predsedništva SKGO, još 2019. godine među prvima podržao izradu novog Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave“, rekao je Salapura i zahvalio na plodnoj saradnji SKGO-u, kao i njihovim projektnim partnerima – Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju.

Kodeks se sastoji od 12 načela kojima treba da se rukovode sve osobe izabrane, postavljene i imenovane u organ opštine ili grada, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član lokalna samouprava. Kodeks se odnosi i na sve funkcionere u organima privrednog društva u kojem udeo ili deonice ima pravno lice čiji je osnivač ili član lokalna samouprava, kao i na članove tela koja osnivaju organi lokalne samouprave.