Vesti

NOVO IZDANJE - Smernice za izradu lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja

Smernice za izradu lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja, novo je izdanje Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) nastalo kao rezultat potrebe jedinica lokalne samouprave za podrškom u procesu izrade programa za zapošljavanje i akcionog plana na sistematičan, ne previše zahtevan način, uz poštovanje relevantnog zakonodavnog okvira. SKGO je Smernice za izradu lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja pripremila u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske a sprovodi SKGO.

Smernice sadrže metodološka uputstva za izradu lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i pratećim uredbama, odnosno omogućavaju upoznavanje sa svim fazama procesa izrade dokumenata. Takođe, kako ciklus upravljanja javnim politikama podrazumeva i sprovođenje, praćenje sprovođenja, izveštavanje i vrednovanje učinka, Smernice obuhvataju i ove procese u kontekstu politike zapošljavanja i tržišta rada. U okviru dokumenta pripremljeni su i Obrazac za pripremu programa zapošljavanja (sa definisanim potrebnim delovima planskog dokumenta i instrukcijama za popunjavanje), informacije o raspoloživim izvorima podataka i instrukcije za tumačenje i analizu podataka, kao i Obrazac za pripremu akcionog plana za sprovođenje programa zapošljavanja kao sastavnog dela Programa.

Nadamo se da će ovaj dokument služiti kao vodič lokalnim organima vlasti i drugim zainteresovanim stranama u procesu izrade i realizacije lokalnog programa za zapošljavanje i Akcinog plana kao odgovora na izazove i mogućnosti lokalnih tržišta rada, sa ciljem podsticanja ekonomskog razvoja i povećanja zaposlenosti.

Preuzmite Smernice za izradu lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja > > >