Vesti

Predstavnici SKGO na 11. skupštini Mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Evropa

U Velikoj Gorici (Hrvatska) 5. aprila održana je 11. skupština Mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-jugoistočna Evropa. Predstavnici SKGO učestvovali su na skupu, kao i na konferenciji koja je posvećena izradi Planova održive urbane mobilnosti (POUM) za male i srednje gradove. Na konferenciji su predstavljena iskustva u izradi Planova održive urbane mobilnosti u manjim gradovima u Sloveniji (Ljutomer) i Hrvatskoj (Velika Gorica, Labin). Takođe, predstavljena je i publikacija o nacionalnoj podršci za izradu POUM.

Mreža CIVINET Slovenija- Hrvatska-jugoistočna Evropa osnovana je pre više od 10 godina sa ciljem razmene iskustava između gradova i opština u regionu na temu održive urbane mobilnosti. Sada broji više od 200 članova, od kojih je u članstvu više od 80 gradova. Pored gradova, u Mrežu se učlanjuju i akademske institucije, nevladine organizacije i drugi akteri. SKGO se pridružila Mreži 2016. godine sa željom da omogući gradovima i opštinama iz Srbije što više informacija na temu održive urbane mobilnosti. Mreži su pristupili i mnogi gradovi i opštine iz Srbije (Beograd, Kruševac, Šabac, Pirot...). Od 2021. godine SKGO je jedan od članova Upravnog odbora Mreže CIVINET.