Vesti

Vebinari za administratore Registra administrativnih postupaka

Nakon više sprovedenih obuka namenjenih licima imenovanim za administratore registra u jedinicama lokalnih samouprava, u vezi primene Zakona o Registru administrativnih postupaka na kojima je učestvovalo više od 300 zaposlenih u JLS, SKGO nastavlja sa realizacijom obuka za lica ovlašćena za unos postupaka u Registar, odnosno lica koja će biti odgovorna za tačnost i ažurnost postupaka u Registru.

Registar administrativnih postupaka predstavlja jedinstvenu bazu podataka o postupcima koje sprovode organi javne vlasti, a koji se pokreću zahtevom stranaka. Jedan deo Registra biće dostupan javnosti i predstavljaće ključni alat za informisanje građana o postupcima koje sprovode organi na svim nivoima vlasti. Jedinice lokalne samouprave u obavezi su da u Registar unesu sve tražene podatka o postupcima iz izvorne nadležnosti.

Cilj obuke je da se predstavi izgled Registra, način unosa, sadržaj i obim podataka u vezi sa administrativnim postupcima za predstavnike lokalnih samouprava. SKGO i na ovaj način pruža podršku JLS da ispune zakonske obaveze i blagovremeno i na odgovarajući način unesu postupke u Registar.

Reč je o istim obukama koje se sprovode u više termina:

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji podržava Vlada Švajcarske.