Vesti

Svilajnac dobija Plan održive urbane mobilnosti

Inicijalni sastanak povodom početka izrade Plana održive urbane mobilnosti (POUM) opštine Svilajnac, održan je 10. aprila 2024. godine.  Podršku je obezbedila je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a ovim Planom biće predviđene mere za smanjenje negativnih efekata motornog saobraćaja, kao i za unapređenje nemotorizovanih vidova saobraćaja (pešačenje, korišćenje bicikla), uz sagledavanje potreba za kretanjem svih društvenih grupa. Paket podrške u oblasti izrade lokalnih planova održive urbane mobilnosti SKGO obezbeđuje u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji finansira Vlada Švedske.

Ispred opštine Svilajnac na sastanku je učestvovala Dragana Radević, zamenica predsednika opštine, koja je istakla da opština Svilajnac već godinama pokreće teme urbane mobilnosti i radi na njenom unapređenju kroz brojne projekte i aktivnosti, kao što su izgradnja biciklističkih staza, rekonstrukcija ulica i izgradnja trotoara, subvencionisanje kupovine bicikli, naplaćivanje parkinga.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO ovom prilikom naglasio je važnost izrade Plana održive urbane mobilnosti i efekata koji se postižu njegovom implementacijom.

„Time što ste se opredelili za saradnju sa SKGO u izradi ovog plana, svrstaćete se u grupu lokalnih samouprava koje, rame uz rame sa evropskim gradovima, na strateški način pristupaju rešavanju izazova u vezi sa mobilnošću. Kroz proces izrade plana, ojačaćete kapacitete lokalne uprave i bolje razumeti potrebe različitih korisnika i kategorija stanovništva, steći ćete nova iskustva i umrežiti se sa mnogi drugim gradovima u Srbiji i regionu", rekao je Tarbuk.

Opština Svilajnac, pored grada Vranja i opštine Bajina Bašta, korisnica je paketa podrške u oblasti izrade lokalnih planova održive urbane mobilnosti i njihove implementacije, sa ciljem unapređenja kvaliteta životne sredine u gradskim sredinama, koja je značajno ugrožena usled ubrzane urbanizacije, narastajućeg problema zagađenosti vazduha i saobraćajnih zagušenja.

Proces izrade planova obuhvata saobraćajnu analizu opštine sa brojanjem saobraćaja, kao i istraživanje o navikama građana na polju mobilnosti, odnosno zadovoljstvu uslugom javnog prevoza. Takođe, biće organizovane i radionice sa lokalnim zainteresovanim stranama koje će imati priliku da aktivno učestvuju u samoj izradi Plana.