Vesti

Akreditovana obuka o uključivanju lokalne zajednice u izradu opštih akata lokalne samouprave

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 23. aprila do 25. juna 2024. organizuje četiri dvodnevne akreditovane obuke „Uključivanje lokalne zajednice u izradu opštih akata lokalne samouprave”, koje se realizuju u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Ova obuka pripada tematskoj oblasti „Upravljanje normativnim procesom i uređivanje rada organa i službi jedinica lokalne samouprave”, a namenjena je prevashodno sekretarima skupština i licima koja rade na administrativnoj i stručnoj podršci radu skupštine, odnosno veća i na izradi lokalnih opštih akata. Obuka je takođe namenjena i zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima saradnje sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva. Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa pravnim okvirom, međunarodnim, nacionalnim standardima, kao i lokalnim pravnim i strateškim okvirom za uključivanje građana i predstavnika lokalne zajednice u izradu opštih akata. Na obuci će biti predstavljeni mehanizmi, oblici i metode za uključivanje lokalne zajednice, a jedan deo obuke biće posvećen postupku organizovanja javne rasprave kao i osnivanju radnih i savetodavnih tela.

Obuka je predviđena Sektorskim programom kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2024. godinu i deo je Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2024. godinu.

Obuke će se realizovati u četiri modula u naznačenim terminima:

  • 23 - 24. april 2024. godine u Šapcu (Centar za stručno usavršavanje, Nikole Tesle, br. 1a) sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu je 19. april 2024. godine putem linka https://forms.office.com/e/S5J7muibXW
  • 14 - 15. maj 2024. godine u Svilajncu (Prirodnjački centar, Kralja Petra Prvog br. 111) sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu 10. maj 2024. godine putem linka https:/[forms.office.com/e/SbXeY2qArj
  • 6 - 7. jun 2024. godine u Leskovcu (Centar za stručno usavršavanje, Leskovačkog odreda br. 6) sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu je 3. jun 2024. godine putem linka https://forms.office.com/e/zUkkWqSNzG
  • 24-25. jun 2024. godine u Novom Sadu (Omladinski savez udruženja (OPENS), Bulevar despota Stefana br. 5) sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu je 20. jun 2024. godine putem linka https://forms.office.com/e/LmdGjiquP4


SKGO ne pokriva troškove prevoza i eventualne troškove noćenja učesnika.

Za više informacija o obuci, kontakt osoba je Marija Lukić, šefica Odeljenja za dobro upravljanje (marija.lukic@skgo.org)

Dnevni red