Vesti

XIX Generalna skupština NALAS: Unapređenje regionalne saradnje i razvoja

Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) održana je 18. aprila 2024. godine u Baru, u Crnoj Gori obeležavajući 20. godina Mreže, uz naglasak trajne posvećenosti podsticanju efikasne lokalne uprave i održivog razvoja u Jugoistočnoj Evropi. Članovi delegacije Stalne konferencije gradova i opština na Skupštini NALAS-a bili su Goran Cvetanović, predsednik SKGO i gradonačelnik Leskovca, Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

U uvodnom delu skupa delegatima NALAS-a obratili su se Bernd Vohringer, potpredsednika Kongresa lokanih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, Ergun Turan, predsednik NALAS-a i gradonačelnik turske opštine Fatih i Maraš Dukaj, ministar javne uprave Crne Gore.

Predsednik NALAS-a u mandatu 2023-2024. i gradonačelnik opštine Fatih Ergun Turan, istakao je i sve veću ulogu lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija.

„Naše lokalne samouprave i udruženja treba da budu prepoznati kao ključni partneri u strateškom dijalogu na putu naših zemalja ka proširenju. Kao NALAS, nastavili smo naše prisustvo i zalaganje na regionalnom i evropskom nivou tokom mog mandata kao i prethodnih godina“, izjavio je Turan.

„Verujem da je traženje rešenja za zajedničke izazove sa kojima se suočavaju naši gradovi i deljenje naših najboljih praksi ključno za postizanje boljeg kvaliteta života. Sa ovim ciljem, okupili smo se prošle godine na Marmara Urban Forumu (MARUF) u Istanbulu zajedno sa „gradovima koji razvijaju rešenja“ iz celog sveta kako bismo razgovarali o „otpornosti i šire“. Ovakvi susreti za urbane mislioce i praktičare su nam potrebni više nego ikada“, naglasio je predsednik NALAS-a.

Ministar javne uprave Crne Gore Maraš Dukaj je izjavio da najbolji i najefikasniji način za kvalitetnu i efikasnu decentralizaciju, zasnovanu na odgovornosti i transparentnosti rada lokalnih samouprava, leži u čvrstoj saradnji centralnog i lokalnog nivoa vlasti.

„Takav pristup neguje Ministarstvo javne uprave, a posebno ceni podršku međunarodnih partnera, kao i preporuke i smernice udruženja kao što je NALAS“, rekao je Dukaj.

Potpredsednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Bernd Vohringer se u svom obraćanju osvrnuo na obeležavanje 20 godina od osnivanja Mreže, 75 godina Saveta Evrope, 30 godina Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, kao i na 10 godina inicijative „Podmlađivanje politike“ kojom Kongres želi da omogući da se čuje glas mladih ljudi u telima ove organizacije.

On je izjavio da su pouzdani partneri poput NALAS-a od suštinske su važnosti za rešavanje trenutnih izazova, i da je Kongres je spreman da dodatno podrži lokalne vlasti i njihova udruženja na putu ka članstvu u EU.

Nakon uvodnog dela skupa, posebnom ceremonijom obeleženo je dve decenije od osnivanja Mreže NALAS i prisustva u Regionu Jugoistočne Evrope, i tom prilikom dat je osvrt na do sada postignuto i potvrđena posvećenost organizacije svojoj misiji. Kao specijalan gost, delegatima se obratio Tarzan Milošević, prvi predsednik NALAS-a koji je podelio svoje utiske o značaju Mreže.

Inauguracija novog Predsedništva NALAS-a

Predstavljanje novog predsednika i tri potpredsednika simbolično je označilo kontinuitet i nove perspektive za NALAS-ove nove poduhvate. Dušan Raičević, gradonačelnik Bara iz Crne Gore preuzeo je ulogu predsedavajućeg za period 2024-2025. godina, izražavajući posvećenost unapređenju misije organizacije.

„Ulogu predsednika NALAS-a preuzimam sa uverenjem da snaga Mreže dolazi od njenih članova, a to smo svi mi, udruženja lokalne samouprave i vaši članovi. Svaki grad, naselje i opština u našem regionu može imati koristi od NALAS-ovog znanja, iskustva i stručnosti. Tokom mog predsedavanja radiću na proširenju pokrivenosti NALAS-a, tako da obuhvati celu geografsku jugoistočnu Evropu“, naglasio je Raičević.

„Obavezujem se da ću voditi i podržavati implementaciju NALAS strategije koja je naš zajednički okvir delovanja. Verujem da je NALAS danas možda jači i odlučniji nego ikada da ostvari svoju misiju i ciljeve“, izjavio je predsednik NALAS-a i gradonačelnik Bara.

Potvrda Sporazuma gradonačelnika

Tokom radnog dela skupa, Skupština je podržala Sporazum gradonačelnika za energiju i klimu u Jugoistočnoj Evropi, i time potvrdila NALAS-ovu posvećenost održivom urbanom razvoju i klimatskim akcijama, i podstičući saradnju među lokalnim vlastima.

Delegati su ocenili i odobrili izveštaje iz prethodne godine, uključujući Izveštaj sa sastanka Generalne skupštine za 2023, Narativni izveštaj NALAS-a za 2023. i finansijske i revizorske izveštaje za 2023., podstičući transparentnost i odgovornost. Razmatran je i odobren plan rada i budžet NALAS-a za 2024. godinu, u kojima su navedeni strateški prioriteti i alokacija resursa za narednu godinu.

XIX Generalna skupština NALAS bila je forum za dijalog, saradnju i donošenje odluka, zainteresovane strane iz celog regiona razgovarale su o budućnosti lokalne uprave i održivog razvoja u jugoistočnoj Evropi.