Vesti

Rodna ravnopravnost u fokusu radionice u Vrnjačkoj Banji

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je 18. aprila 2024. godine u Vrnjačkoj Banji  radionicu povodom izrade Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost ove opštine. Izrada ovog dokumenta jedna je od aktivnosti paketa podrške opštini Vrnjačka Banja i realizuje se u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge  na lokalnom nivou“, koji finansira Vlada Švedske a sprovodi SKGO.

Radionici su prisustvovali predstavnici i zaposleni u vrnjačkoj Opštini,  javnim ustanovama i nevladinim organizacijama, a o zakonskom okviru i  koracima u izradi Plana govorile su Nataša Okilj, savetnica za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju SKGO i dr Kosara Beker, ekspertkinja SKGO za rodnu ravnopravnost. U ime Opštine, učesnike i predstavnika SKGO-a pozdravila je zamenica načelnika Opštinske uprave, Tatjana Đurđević Stepanić.

„U prilog  posvećenosti Vrnjačke Banje jačanju instituta rodne ravnopravnosti govori podatak  da, po broju zaposlenih u lokalnoj samoupravi, prednjače žene i da smo,  još 2016. godine,  usvojili Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti", istakla je Đurđević Stepanić i dodala da su formirana i neophodna tela pri Opštini - Komisija i Savet za rodnu ravnopravnost. 

Poput drugih opština i Vrnjačka  Banja se, po njenim rečima, susreće sa brojnim problemima, kao  što su  nedovoljna zastupljenost žena na rukovodećim funkcijama,  nedovoljna  svest o značaju rodne ravnopravnosti u našem društvu,  nepostojanje  mehanizama za praćenje napretka u progresu rodne  ravnopravnosti. Upravo u novom Lokalnom akcionom planu za rodnu  ravnopravnost, Tatjana Đurđević Stepanić  vidi jedan od mehanizama u  prevazilaženju navedenih  problema.

“Način na koji se Vrnjačka Banja opredelila da, u saradnji sa  SKGO, izradi ovaj strateški dokument generalno predstavlja najbolji način usvajanja, zato što podrazumeva uključivanje velikog broja aktera u ceo proces, odnosno od predstavnika Opštine, javnog sektora do nevladiniih organizacija. Lokalni akcioni plan može da se posmatra kao jedna od obaveza koju Opština ima po zakonu, ali je daleko više od toga.  Posvećenost rodnoj ravnopravnosti je dokaz da je Vrnjačka Banja opština od integriteta, da brine o svojim građanima i građankama i o svim drugim koji su u okviru tih kategorija, iz nekog razloga, na marginama društva ili su u lošijem položaju u odnosu na druge”, navela je  dr Kosana Beker. Ona ističe i da se na ovaj način prepoznaje koje su prave potrebe, a zatim  se pravi plan aktivnosti na tri godine čija će realizacija doprineti  poboljšanju položaja i uslova života tih kategorija.

Podrška SKGO opštini Vrnjačka Banja u unapređenju politika rodne  ravnopravnosti, osim izrade Lokalnog akcionog plana, obuhvata i primenu rodno odgovornog budžetiranja. 

Kroz projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ do sada je  realizovano četiri paketa podrške za izradu Lokalnih akcionih planova  za rodnu ravnopravnost, a pored toga, rodna perspektiva uključena je i u druge pakete podrške koji se istovremeno realizuju u oblastima zaštite životne sredine, razvoja lokalnog ekonomskog razvoja i postupanja u vanrednim situacijama.