Vesti

Podrška ženskom preduzetništvu u opštini Žagubica

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i opštine Žagubica, 15. maja 2024. godine započeta je realizacija paketa podrške u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja - ženskog preduzetništva. Memorandum su potpisali Safet Pavlović, predsednik opštine Žagubica i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Predsednik opštine Žagubica, Safet Pavlović, zahvalio je ovom prilikom SKGO na kontinuiranoj podršci.

„Veoma je značajno što imamo pristup treninzima i obukama koje SKGO organizuje, te imamo priliku za kontinuirano unapređenje rada u različitim oblastima. Takođe, veoma važno za opštinu Žagubica je i učešće u radu odbora SKGO, a to su Odbor za ekonomski razvoj, Odbor za urbanizam, izgradnju i stanovanje, Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije, Odbor za komunalne delatnosti i energetiku i Odbor za sistemska pitanja i upravu“, naveo je Pavlović.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk istakao je da je početak realizacije paketa podrške ženskom preduzetništvu važan korak ka unapređivanju prosperiteta i ravnopravnih šansi za sve građane i građanke.

„Memorandum o saradnji koji danas potpisujemo predstavlja okvir za usaglašavanje lokalnih politika u cilju podrške preduzetnicama. Pre svega, reč je o dva dokumenta - Programu za lokalni ekonomski razvoj i Programu zapošljavanja. Paket podrške Stalne konferencije obuhvata izradu analize stanja ženskog preduzetništva, uz uključivanje najšire lokalne zajednice, kao i obuke za predstavnike lokalnih samouprava na temu rodne ravnopravnosti i ženskog preduzetništva. Potom će podrška SKGO biti usmerena na razvijanje pomenutih dokumenata, sa posebnim akcentom na žensko preduzetništvo“, objasnio je Tarbuk i dodao da su važan segment podrške i obuke za trenere, lokalne predstavnike, potom i za preduzetnice, a teme obuka su finansijska pismenost, digitalna transformacija i izrada poslovnog plana.

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji usledio je inicijalni radni sastanak sa predstavnicima opštine Žagubica, na kome se razgovaralo o samom paketu podrške i budućim aktivnostima.

Paket podrške SKGO predstavlja skup aktivnosti koje su prilagođene lokalnim potrebama i kreirane tako da podrže lokalne samouprave u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način. U okviru paketa podrške opštini Žagubica, ženama će biti omogućeno da, kroz različite programe i inicijative, razvijaju svoje poslovne ideje, stvaraju nova radna mesta i doprinesu ekonomskom razvoju opštine.

Projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ finansira Vlada Švedske i realizuje Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR).