Vesti

Praksa SKGO u oblasti javnog zdravlja predstavljena na skupu u Banja Luci

Nikola Tarbuk, generalni sekretar i Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj Stalne konferencije gradova i opština učestvovali su na uvodnoj konferenciji projekta „Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini“, koja je održana u Banja Luci 28. maja 2024. godine. Skup je bio prilika da se učesnici upoznaju sa ciljevima i aktivnostima projekta, kao i praksama u okruženju u osiguravanju zdravih zajednica, a predstavnici SKGO govorili su o aktivnostima naše organizacije na polju unapređenja javnog zdravlja na lokalnom nivou u Srbiji i tom prilikom predstavili najbolje primere iz gradova i opština.

U uvodnom delu skupa učesnicima su se putem video linka obratili dr Alan Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva Federacije BiH, Ambasade Švajcarske, Vlade Brčko Distrikta i Instituta za populaciju i razvoj.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk ovom prilikom je naglasio da je Republika Srbija od 2009. godine, decentralizovala i u potpunosti uspostavila zakonski, strateški i institucionalni okvir novih nadležnosti lokalne samouprave u oblasti javnog zdravlja i zaštite prava pacijenata, koji do tada nisu postojali.

Gospodin Tarbuk je rekao da je SKGO podršku gradovima i opštinama pružala kroz više faza, a da je konačni rezultat potvrdio da proces strateškog planiranja javnog zdravlja unapređuje kapacitete lokalne samouprave i menja situacije nabolje.  

„Angažovanje SKGO u poslednjih petnaest godina doprinelo je izgradnji kapaciteta službenika u jedinicama lokalne samouprave, ne samo u oblasti javnog zdravlja, već i sticanju raznih veština koje je proces tranzicije i ulaska u kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji predvideo. Danas je naš je zadatak, ali i misija ubuduće da pomognemo našim članicama, a iz analiza koje redovno radimo, jasno je vidljivo da su lokalne samouprave koje aktivno sarađuju sa SKGO i partnerima ostvarile veći napredak u preuzimanju zakonskih nadležnosti“, izjavio je generalni sekretar. On je dodao da je SKGO uz podršku Vlade Švajcarske odnosno Švajcarske agencije za saradnju, kroz četiri strateška ciklusa kontinuirano planirala, finansirala, sprovodila, evaluirala i unapređivala aktivnosti na razvoju javnozdravstvenih politika na lokalnom nivou i zaštite prava pacijenata i jačala kapacitete lokalnih samouprava za njihovo sprovođenje.

„Sve naše aktivnosti su realizovane u saradnji sa nadležnim ministarstvima i mnogobrojnim akterima na nacionalnom, lokalnom, ali i međunarodnom nivou: Ministarstvom zdravlja i nosiocima javnog zdravlja - institutima i zavodima za javno zdravlje, gradovima i opštinama, ali i Svetskom zdravstvenom organizacijom, UNICEF-om, Crvenim krstom Srbije, organizacijama civilnog društva“, zaključio je Tarbuk i izrazio nadu da će iskustva SKGO doprineti izgradnji dobrih praksi u BiH.

Kao osoba koja je u SKGO najdirektnije odgovorna za unapređenje javnozdravstvenih politika u lokalnim samoupravama, svoja iskustva sa terena predstavila je dr Jasmina Tanasić, programska direktorka za društvene delatnosti. Ona je prisutnim predstavnicima gradova i opština iz BiH predstavila aktivnosti Stalne konferencije na unapređenju javnog zdravlja na lokalnom nivou, koncept rada i alate koji se koriste u cilju unapređenja saradnje sa svim relevantnim partnerima.    

Konferencija je organizovana u sklopu projekta „Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini“, koji realizuju Federalno ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švajcarske, a u saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj.