Vesti

Održana radionica o organizacionom uređenju i položaju interne revizije u lokalnoj samoupravi

U Beogradu, 06. juna 2024. godine održana je radionica sa rukovodiocima jedinica za internu reviziju i internim revizorima gradova i opština posvećena organizacionom uređenju i položaju interne revizije (IR) u lokalnoj samoupravi.

Pitanja radno-pravnog, organizacionog i materijalnog pozicioniranja IR u lokalnim samoupravama (LS), sagledana su sa stanovišta važeće regulative i rešenja zastuplјenih u gradovima i opštinama. Razmotrene su relevantne odredbe krovnih zakona koji uređuju budžetski sistem, lokalnu samoupravu, plate zaposlenih u LS, kao i podzakonskih propisa koji se odnose na razvrstavanje radnih mesta, koeficijente za obračun i isplatu plata, organizovanje interne revizije u javnom sektoru i sl. Učinjen je i osvrt na uvođenje sistema kompetencija zaposlenih u LS, budući da posebne funkcionalne kompetencije treba da budu određene i za oblast rada koja obuhvata poslove IR. Takođe, i ovom prilikom ukazano je na značaj izmena i dopuna Pravilnika o IR koje su u primeni već 7 meseci, u vezi sa kojima je Ministarstvo finansija početkom 2024. godine objavilo i posebne Smernice u cilјu bolјeg razumevanje i sprovođenja novina prilikom uspostavlјanja i rada IR u javnom sektoru.

Kroz diskusiju na radionici, uz aktivan doprinos preko 60 kolega iz gradova i opština, prepoznate su specifičnosti položaja internih revizora i raznovrsnost praksi organizacione postavke IR u LS, uklјučujući različita rešenja zastuplјena u lokalnim pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, kao i u lokalnim budžetima. U tom smislu, razgovaralo se o predlozima i mogućim pravcima za optimalnije uređivanje, ujednačavanje prakse i unapređenje pravnog okvira od uticaja na IR.  

Radionica je organizovana od strane Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, uz podršku projekta „Reforma lokalnih finansija III u Srbiji (RELOF3)“ koji podržava Vlada Švajcarske, i programa EU Exchange 6, koji podržava EU (IPA 2019) a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. U kontekstu tema radionice, od posebnog značaja bilo je i učešće predstavnica Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, koje su dale doprinos pravilnom razumevanju primenlјivog pravnog okvira i iskazale spremnost za pružanje savetodavne podrške po upitima LS i u dalјim nastojanjima ka unapređenju položaja IR.