Vesti

Zaštita i upravljanje vodama u fokusu zajedničkog sastanka mreža SKGO

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je 5. juna 2024. godine u Beogradu zajednički sastanak Mreže eko-poverenika, Mreže za komunalne delatnosti i Mreže za vanredne situacije, pred više od 90 predstavnika iz 42 lokalne samouprava. Sastanak je održan na Svetski dan zaštite životne sredine, a u okviru EU zelene nedelje, a podršku organizaciji pružio je projekat „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji finansira Vlada Švedske.

Učesnike je pozdravio Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti SKGO i naglasio da je fokus ovogodišnje EU zelene nedelje otpornost voda i borba za kvalitetniju i čistiju vodu.

Pomoćnica ministarke za zaštitu životne sredine Tatjana Kaluđerović, govorila je o nadležnostima ovog Ministarstva u oblasti zaštite voda, upravljanja otpadnim vodama i klimatskih promena.

„Ministarstvo je uključeno u izradu Zakona o vodama koji je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a nosilac Direkcija za vode, dok je jedan deo Zakona u nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine. Donošenjem ovog Zakona i podzakonskih akata, plan je da se u potpunosti transponuju odredbe i direktive o vodama“, objasnila je Tatjana Kaluđerović i dodala da je do sada podržana izgradnja 14 postrojenja za prečišćavanje voda, kao i da će do 2027. godine 35 lokalnih samouprava imati potpuno izgrađenu kanalizacionu mrežu.

Maja Grbić, direktorka Republičke direkcije za vode pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, istakla je zajedničke ciljeve ovog Ministarstva i Ministarstva životne sredine u zaštiti voda, prečišćavanju otpadnih voda, time i zaštiti životne sredine i smanjenju rizika od katastrofa.

„Prema Strategiji o upravljanju vodama 2017-2034. predviđena je Reforma u sektoru voda, pri čemu je u okviru projekta "EU podrška reformama u sektoru voda" kroz pilot program prošlo 20 javnih komunalnih preduzeća u Srbiji. Reforma u sektoru voda posvećena je upravljanju vodama i prečišćavanju otpadnih voda, čime je formiran okvir za novi Zakon o vodama, a time će javno-komunalna preduzeća i lokalne samouprave biti obučeni za upravljanje vodama i prečišćavanje otpadnih voda“, navela je Maja Grbić i dodala da je usvojen i Plan upravljanja vodama za period do 2027. godine.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO ovom prilikom naglasio je važnost koordinacije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou pri upravljanju vodnim resursima, kako bi se osigurala njihova održivost i dostupnost za buduće generacije.

„Posledice klimatskih promena najviše se manifestuju na lokalnom nivou, stoga je prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove postalo ključno, omogućavajući opštinama da predvide buduće uticaje i rizike, te na osnovu njih identifikuju i planiraju konkretne mere i akcije za smanjenje tih rizika. Normativna i institucionalna izgradnja sistema smanjenja rizika od katastrofa usledila je nakon majskih poplava 2014. godine, u čemu je učestovala i dala svoj doprinos i Stalna konferencija gradova i opština“, rekao je Tarbuk i dodao da je SKGO pripremila Priručnik za planiranje prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u lokalnim zajednicama u Srbiji, Priručnik za jedinice lokalne samouprave za pripremu vežbi civilne zaštite u objektima osnovnog obrazovanja, kao i publikaciju Deset godina od majskih poplava 2014. godine, koja je predstavljena tokom ovog sastanka.

Skup je nastavljen prezentacijom Vladimira Đurđevića, profesora na grupi za meteorologiju Fizičkog fakulteta, kojom su prikazane projekcije promena klimatskih obrazaca za Srbiju usled klimatskih promena, i njihov potencijalni uticaj na dostupnost vodnih resursa i upravljanje vodama.

Zatim je o upravljanju vanrednim situacijama na lokalnom nivou govorio Zdravko Maksimović, predstavnik Odeljenja za poslove civilne zaštite gradske uprave Kraljevo, te predstavio publikaciju Deset godina od majskih poplava 2014. godine.

U nastavku skupa predstavljeni su primeri dobre prakse u upravljanju otpadnim vodama grada Kruševca i grada Leskovca, a Vladimir Milosavljević, direktor JKP „Vodovod-Kruševac“ govorio je o upravljanju otpadnim vodama i cirkularnoj ekonomiji i objasnio proces pretvaranja otpadnog mulja u električnu energiju. Rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu predstavila je Maja Milošević Milojić, v.d. direktorke JKP „Vodovod Leskovac“.

Od ključne važnosti za održivo upravljanje i zaštitu voda je, kako regionalna saradnja između država, tako i između opština koje pripadaju istom slivu, zaključeno je na zajedničkom sastanku mreža SKGO.