Vesti

Izabrane 3 lokalne samouprave u okviru Programa EU Exchange 6 na Konkursu za dodelu podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, na  Konkursu za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja LS, primljeno je ukupno 5 prijava lokalnih samouprava, koje su ocenjene u skladu sa konkursnim Smernicama. Javni poziv je bio raspisan u periodu od 24. aprila do 17. maja 2024. godine, pri čemu je u skladu sa raspoloživim programskim sredstvima, predviđen izbor do 3 LS.  

Na osnovu predloga Komisija za evaluaciju i rangiranje pristiglih prijava i potvrde Nadzornog odbora Programa, sledeće lokalne samouprave izabrane su za dodelu stručne podrške: Bački Petrovac, Petrovac na Mlavi i Mali Zvornik.

Podrška će se realizovati na osnovu Sporazuma o saradnji koji će biti zaključeni sa svakom izabranom LS, i uključuje pružanje stručne podrške kroz neposredan rad sa LS na pripremi izveštaja i organizovanje pratećih proceduralnih aktivnosti i izgradnju kapaciteta LS.

Čestitamo izabranim i zahvaljujemo lokalnim samoupravama koje su učestvovale na konkursu, i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju SKGO zahvaljujući sredstvima Evropske unije u okviru Programa, pruža gradovima i opštinama u povećanju kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji.

Svim lokalnim samoupravama u Srbiji u okviru Programa EU Exchange 6, na raspolaganju je savetodavna podrška SKGO za pitanja lokalnog razvojnog i srednjoročnog planiranja i planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, SKGO ima ulogu implementacionog partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih programskih aktivnosti.

Više informacija o Programu EU Exchange 6 možete pronaći na sledećem linku: http://www.skgo.org/projekti/detaljno/63/eu-exchange-6.