Vesti

Konstituisan nov saziv Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju

U utorak, 11. juna konstituisan je nov saziv Odbora za urbanizam stanovanje i izgradnju SKGO. Odborom predsedava opština Topola, a njegov sastav čini još 29 članova – gradova i opština. Na Prvoj sednici Odbora prisustvovalo je 18 članova Odbora. Po konstituisanju, za zamenika predsednika Odbora izabrana je opština Vlasotince. Članovi Odbora upoznati su sa radom Odbora u prethodnom periodu, kao i sa planovima za naredni period. Najavljeno je održavanje radionice za članove Komisija za planove kao i obuka u oblasti unapređenja participacije u urbanističkom planiranju.

Nedavno održan Nacionalni urbani Forum u Nišu, predstavio je dr Siniša Trkulja ispred Agencije za prostorno i urbanističko planiranje Republike Srbije. Sednici Odbora prisustvovala je i predstavnica Ministarstva za evropske integracije, Ivana Davidović, koja je predstavila URBACT program i pozvala prisutne da iskoriste mogućnost razmene iskustva sa gradovima iz Evropske Unije.

Sekretarka Odbora je predstavila članovima Odbora analizu kapaciteta JLS za bavljenje poslovima u oblasti saobraćaja. Članovi Odbora su pozvani da se uključe davanjem  predloga za unapređenje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, posebno kada je u pitanju oblast upravljanja lokalnim putevima.

Na sednici Odbora donet je zaključak kojim se potvrđuje mandat Radnoj grupi za održivu urbanu mobilnost, a za predstavnika u Radnoj grupi je imenovana predstavnica opštine Topola, glavni urbanista Marijana Andrić.

Takođe, usvojen je zaključak kojim se inicira održavanje sastanka sa resornim ministarstvom i Agencijom za privredne registre na kome bi se razmotrila aktuelna problematika u vezi sa funkcionisanjem Centralne evidencije objedinjenih procedura (CEOP) za izdavanje građevinskih dozvola.