Vesti

Najavljen nastavak uspešne saradnјe MDULS i SKGO

Na danas održanom sastanku ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević razgovarala je sa Nikolom Tarbukom, generalnim sekretarom SKGO o sprovođenju svih planiranih zajedničkih aktivnosti i mera, dosadašnjim rezultatima, ali i sledećim koracima i perspektivi saradnje koja bi trebalo da doprinese ukupnoj reformi sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Na sastanku je posebno bilo reči o održivosti finansiranja nerazvijenih i malih opština, ali i mogućnosti učešća države u kofinansiranju projekata kojima opštine i gradove konkurišu za sredstva kod EU fondova, a posebno je istaknut značaj obezbeđivanja održivosti relativno novog mehanizma međuopštinske saradnje kroz kreiranje posebnog fonda, odnosno definisanja dodatne namene za raspodelu sredstava, koja bi uključivala međuopštinsku saradnju, а u okviru Budžetskog fonda preko kojeg se trenutno finansiraju mahom infrastrukturni radovi na lokalu.

Takođe, razgovaralo se o realizaciji najavljene treće faze jednog od najznačajnijih projekata u oblasti menadžmenta ljudskih resursa „Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave“, koji finansira Evropska unija i Savet Evrope, a potvrđen je i nastavak saradnje u izboru i nagrađivanju najboljih gradova  opština u domenu primene principa dobre uprave. 

Ministarka Žarić Kovačević pohvalila je dosadašnju saradnju Ministarstva i Stalne konferencije gradova i opština istakavši da je SKGO jedan od najpouzdanijih i najvažnijih partnera Ministarstva na putu izgradnje modernog sistema lokalne samouprave u Srbiji.

Ona je poručila da je Ministarstvo spremno da  u saradnji sa SKGO nastavi pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave kako bi se one razvijale na pravi način i u punom kapacitetu. Navela je i da će podržati sve inicijative za koje smatra da bi bile od koristi jedinicama lokalne samouprave.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk je između ostalog predstavio i prioritetne inicijative u domenu izmene i dopune propisa, pre svega Zakona o lokalnoj samoupravni, a govorio je i o planiranoj dodatnoj ratifikaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, čijom realizacijom bi Srbija nastavila dalje usklađivanje sistema lokalne samouprave sa ovim dokumentom.

Sagovornici su se saglasili da nastavljaju dobre odnose i intenzivnu saradnju i u budućnosti, a ministarka Žarić Kovačević  se zahvalila SKGO na stručnoj podršci koju pruža opštinskim i gradskim upravama u primeni zakonskih rešenja kroz kreiranje modela akata i sprovođenje obuka i radionica. Ministarka je  naglasila doprinos realizaciji projekata koji služe razvoju lokalne zajednice i unapređuju kvalitet života građana.