Vesti

Otvoren dijalog o radu komunalne milicije sa načelnicima službi

U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština 27. juna 2024. godine održan je prvi sastanak načelnika komunalnih milicija iz 18 gradova i opština koje su formirale ovu službu. SKGO je organizovala sastanak na inicijativu načelnika komunalne milicije u želji da se kroz diskusiju otvore najvažnije teme i izazovi sa kojima se Službe komunalne milicije suočavaju u svakodnevnom radu, kao i da se predstave primeri dobre prakse.

Skup je otvorio Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara za zastupanje koji je istakao važnost Službe komunalne milicije za kvalitetno funkcionisanje organa, službi i javnih preduzeća u jedinicama lokalne samouprave, te da je neophodno da se skupovi načelnika komunalne milicije redovno održavaju.

Teme koje su od najvećeg značaja za komunalnu miliciju i o kojima je bilo reči na skupu su otežan pristup bazi podataka motornih vozila, usporen proces stručnog osposobljavanja-obuka novih komunalnih milicionara, primena e-pisarnice u radu komunalne milicije, unifikacija normativnih akata na teritoriji cele Srbije, itd.

Sastanak je bio prilika da se predstavi dobra praksa Službe komunalne milicije grada Kruševca koja je preduzela niz aktivnosti u vezi sa ispunjavanjem preduslova za primenu ovlašćenja u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, a koje se ogledaju u prvom redu kroz organizaciju obuka za komunalne milicionare za akreditaciju organa za merenje buke, izradu Odluke o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, itd.

Sastanku je prisustvovala i Katarina Mitrovski lokalna ombudsmanka grada Niša, koja je istakla važnost daljeg unapređenja saradnje komunalne milicije sa građanima i upoznala okupljene sa najčešćim razlozima obraćanja građana lokalnom ombudsmanu, odnosno najčešćim primedbama koje građani upućuju na rad komunalne milicije.