Vesti

ODRŽANA DRUGA SEDNICA ODBORA SKGO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT


Odbor SKGO za kulturu, omladinu i sport održao je svoju Drugu sednicu na Perućcu, u Opštini Bajina Bašta, 13.04.2006. godine. Domaćin sednice je bio gospodin Miloje Savić, predsednik Opštine Bajina Bašta, a sednicom je predsedavao predsednik Odbora gospodin Danilo Bašić, predsednik Opštine Palilula - Beograd.

Gosti sednice bile su gospođa Ljilja Šop, državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije i gospođica Ivana Ćirković, Koordinatorka za socijalnu politiku i osetljive grupe Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva pri kancelariji potpredsednika Vlade Republike Srbije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika
  2. Aktivnosti Ministarstva kulture
  3. Položaj mladih u Srbiji
  4. Usvajanje Akcionog plana
  5. Razno

Zapisnik sa Prve, konstitutivne, sednice Odbora je jednoglasno usvojen.

O aktivnostima Ministarstva kulture govorila je gospođa Ljiljana Šop i podvukla značaj saradnje sa lokalnim samoupravama i neophodnost organizovanja edukacije kadrova nadležnih za oblast kulture po opštinama za menadžment u kulturi i za pisanje projekata koje objavljuje Ministarstvo.

Zaključeno je da se uspostavi bolja saradnja sa Ministarstvom kulture i da njihovi predstavnici prisustvuju sednicama Odbora, kao i da se organizuju seminari i treninzi, kako bi što više opština i njihovih institucija kulture, učestvovalo na konkursima koje objavljuje to Ministarstvo.

Položaj mladih u Srbiji je i problem nepostojanja institucije koja se bavi mladima, posebno je podvukla gospođica Ivana Ćirković, jer je Odsek za omladinu, koji je do prošle godine postojao u Ministarstvu prosvete i sporta, ukinut. Dogovoreno je da Stalna konferencija centralnim vlastima uputi inicijativu za osnivanje kancelarije ili agencije za mlade, kako bi se nastavilo sa radom na izradi Nacionalne strategije za omladinu i institucionalizovao položaj mladih u Srbiji, kojima se sada samo bavi nevladin sektor.

Predlog akcionog plana koji je sastavila opština Palilula je usvojen, kao osnov za aktivnosti Odbora, uz napomenu da će predlozi svih opština biti uključeni kada ih članovi Odbora dostave, a na sledećoj sednici biće određena zaduženja za relizaciju aktivnosti, koje se baziraju na planu rada Odbora.