Vesti

PRVA SEDNICA ODBORA ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT

Odbor za kulturu, omladinu i sport održao je svoju Prvu, konstitutivnu sednicu u Skupštini Opštine Ljig, 04.03.2004. godine. Domaćin sednice je bio gospodin Ljubodrag Lazić, predsednik SO Ljig i prethodni predsednik Odbora, a sednicom je predsedavala novoimenovana predsednica Odbora, gospođa Sonja Jovanović, potpredsednica SO Jagodina.

Odbor je konstituisan i Predlog poslovnika o radu je jednoglasno usvojen. Za potpredsednika Odbora izabran je gospodin Đorđe Gačić, predsednik SO Sremski Karlovci.

Diskutujući o elementima rada Odbora, doneti su sledeći zaključci:
- da se sa nadležnim ministarstvima uspostavi saradnja, i da se predoče problemi lokalnih samouprava u oblasti finansiranja kulture i sporta
- da delegacija Odbora održi sastanak sa čelnicima Ministarstva kulture
- da se SKGO uključi u sistemsko rešavanje problema oko finansiranja kulture i sporta - da se sredstva Republičkog budžeta za te oblasti usmeravaju na opštine
- da se aktivira projekat o demetropolizaciji kulture
- da se omasovljavanjem amaterskog i rekreativnog sporta razvijaju i programi borbe protiv bolesti zavisnosti kod omladine
- da se uspostavi saradnja sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka i sa međunarodnim institucijama iz oblasti kulture i sporta.

Glavna tema sednice je bila razvoj i omasovljavanje amaterskog i rekreativnog sporta sa posebnim osvrtom na planinarenje. Gospođa Dragana Aranđelović, pedijatar i član planinarskog društva POBEDA, održala je predavanje na temu: Planinarenje kao alternativa urbanim vidovima rekreacije, uz video projekciju, sa posebnim osvrtom na značaj tog sporta za kvalitetan i zdraviji život građana u urbanim sredinama.

Dogovoreno je da se sledeća sednica Odbora održi u Vranju krajem aprila 2004. godine.