Vesti

DRUGA SEDNICA ODBORA ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT

Druga sednica Odbora za kulturu, omladinu i sport, održana je 29. septembra 2003. godine u sedištu Skupštine opštine Sremski Karlovci. Glavna tema sednice je bila očuvanje kulturne baštine u funkciji razvoja urbanog identiteta, na primeru Sremskih Karlovaca. Gost sednice, gospodin Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika iz Novog Sada, detaljno je informisao članove Odbora o problemima očuvanja kulturnih baština koji postoje zbog razgrađivanja urbanih matrica po gradovima u našoj zemlji, nedostatka dokumentacije i jasnih urbanističkih planova, kao i nerešenih imovinsko-pravnih odnosa.

U kontekstu planiranja budućeg razvoja, istorijsko nasleđe mora biti sagledano kroz prizmu neprikosnovenih vrednosti, kao materijalno svedočanstvo kulture i istorije, koje se mora sačuvati, ali i kao resurs u koji je rentabilno investirati. U cilju sprečavanja daljeg propadanja i nestajanja istorijskih celina i njihovog uspešnog integrisanja u savremen život grada, mora se pristupiti sistematskom tretmanu pojedinačnih objekata u okviru celovite, planske rekonstrukcije istorijskih urbanih celina. Kroz adekvatnu, na osnovama zaštite koncipiranu, plansku obnovu i rekonstrukciju nasleđenog grđevinskog fonda mogli bi se zadovoljiti i ekonomski razlozi ulaganja sredstava investitora, pre svega zbog atraktivnosti samog istorijskog prostora i njegove lokacije u okviru grada, što je odavno poznato svetsko iskustvo.

Zaključak sednice je da, Odbor apeluje da lokalne samouprave što pre donesu Uredbu o očuvanju kulturne baštine.

Na sednici je pročitano pismo Kancelarije Odbora za obeležavanje dvestote godišnjice Prvog srpskog ustanka i stvaranja moderne srpske države, koju je formirala Vlada Republike Srbije. Obeležavanje dvestote godišnjice Prvog srpskog ustanka trajaće tokom cele 2004. godine i Stalnoj Konferenciji gradova i opština predloženo je da inicira i vodi dva projekta:

1. Skup prdstavnika svih gradova i opština Srbije i njihovih gradova pobratima iz čitavog sveta,
2. Postavljanje jednoobrazne spomen ploče Karađorđu u svim ulicama u Srbiji koje nose njegovo ime.

Nakon diskusije koja je usledila posle pročitanog pisma, članovi Odbora su jednoglasno usvojili zaključak da se lokalne samouprave blagovremeno informišu o troškovima koje bi imale vezano za realizaciju oba projekta, kako bi ih planirali pre usvajanja budžeta za narednu godinu.