Vesti

SUSRET AMBASADORA MASARIJA, ŠEFA MISIJE OEBS U BEOGRADU, SA NAJVIŠIM PREDSTAVNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE

U sedištu Stalne konferencije gradova i opština u Beogradu danas je, na inicijativu i uz prisustvo g. Rodoljuba Šabića, ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, održan susret ambasadora g. Mauricija Masarija, šefa kancelarije Misije OEBS u Beogradu, sa g.Goranom Ćirićem, gradonačelnikom Niša i predsednikom Stalne konferencije, gospođom Radmilom Hrustanović, gradonačenicom Beograda i predsednicom Odbora Stalne konferencije za međunarodnu saradnju, g, Borislavom Novakovićem, gradonačelnikom Novog Sada i predsednikom Odbora za lokalnu samoupravu i finansije i g. Đorđem Staničićem, generalnim sekretarom Stalne konferencije. Cilj ovog sastanka bilo je upoznavanje čefa Misije OEBS sa stanjem i pravcima razvoja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori i sa ulogom Stalne konferencije kao nacionalne asocijacije lokalnih vlasti u procesima decentralizacije vlasti i razvoja lokalne samouprave u zemlji.

U razgovoru je istaknut značaj upravo potpisanog Sporazuma o saradnji Ministarstva za lokalnu samoupravu i Stalne konferencije, kao osnov za uključivanje predstavnika gradova i opština u procese donošenja zakona i, posebno, Ustava Republike Srbije - u delu koji se odnosi na lokalnu samoupravu. Predstavnici gradova su istakli i činjenicu započinjanja bliske saradnje sa opštinama Crne Gore, putem uspostavljanja Koordinacionog tela Stalne konferencije i Zajednice opština Crne Gore, na paritetnoj osnovi. Diplomatija gradova, odnosno povezivanje i saradnja lokalnih vlasti, kako u prekograničnoj saradnji, u okviru novoformiranih "Euroregiona", tako i u smislu povezivanja i "bratimljenja gradova", apostrofirana je kao posebno značajan segment ukupne politike naše zemlje usmerene na relaksaciju političkih i bezbednosnih odnosa u Regionu Jugoistočne Evrope i u širim evropskim i globalnim okvirima.

Predstavnici gradova su naglasili izuzetnu važnost podrške koju razvoju lokalne samouprave i pružaju ne samo centralne vlasti naše zemlje, nego i svi relevantni međunarodni činioci. U tom smislu, izraženo je očekivanje da, u konkretizaciji ove podrške, OEBS i druge međunarodne institucije pomognu unapređenju rada demokratskih institucija na lokalnom nivou, a posebno - edukaciji u funkciji ustrojavanja dobre, efikasne i racionalne lokalne uprave, radi izgrađivanja jednog "novog modela opštinskog činovnika", u čijem bi se radu jasno prepoznavala uloga lokalnih vlasti da budu servis građana,, kao i pomoć u sprovođenju reforme u upravljanju javnim gradskim preduzećima, radi njihovog ukupno efikasnijeg funkcionisanja.

Ambasador Masari je istakao da je, u skladu sa ukupnim stavom međunarodne zajednice, lokalna samouprava svakako jedan od najvažnijih prioriteta Misije OEBS, koja je i do sada ovoj oblasti poklanjala pažnju, ali će u narednom periodu ova podrška dobiti na snazi i biti koncipirana kao osmišljen i razradjen program. U tu svrhu biće angažovani domaći i inostrani stručnjaci za lokalnu samoupravu, a za drugu polovinu maja je planiran još jedan susret predstavnika Stalne konferencije gradova i opština i Misije OEBS, uz prisustvo predstavnika donatorske zajednice, kako bi se ovako definisan koncept podrške lokalnim vlastima definisao i inaugurisao.