Vesti

SEDNICA ODBORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Povodom DANA PLANETE ZEMLjE, 22. aprila 2003. godine u Beogradu, u sedištu Stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije, Makedonska 22/VIII, sa početkom u 12 časova, održaće se sednica Odbora za zaštitu životne sredine.

Za sednicu su planirane dve aktivnosti:

12:00 Promocija brošure "KAKO INICIRATI LOKALNU AGENDU 21 U MOJOJ OPŠTINI"

Brošura je namenjena donosiocima odluka u lokalnim samoupravama ( gradonačelnicima, predsednicima i članovima gradskih vlada) i ima za cilj njihovo upoznavanje sa procesom održivog razvoja i prvim koracima koje bi trebalo učiniti da bi se ovaj proces u opštinama započeo. Uz to, brošura sadrži prevode važnih međunarodnih konvencija i dokumenata koji regulišu lokalni održivi razvoj (Olborška povelja, Povelja planete Zemlje, Zaključci iz Lisabona, Stokholmska izjava, Pozivi iz Hanovera i Johanesburga), prikaze nekih primera dobre prakse sa svih kontinenata, kao i kontakt adrese međunarodnih i domaćih organizacija koje mogu pomoći u implementaciji procesa Lokalne Agende 21, kako savetodavno, tako i u finansiranju.
Pored priređivača i izdavača, o brošuri će govoriti i predstavnik Ministarstva za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, koje je podržalo izdavanje ovog broja.

13:00 SADNJA 10 SADNICA U PARKU NA SLAVIJI

● ● ●

Na sednicu su, pored članova Odbora, pozvani predstavnici Ministarstva za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, OEBS-a, Evropske agencije za rekonstrukciju, Regionalnog centra za
zaštitu šivotne sredine - kancelarija za Srbiju i Crnu Goru, Programa za reformu lokalne samouprave u Srbiji, GTZ- Nemačke